Koła naukowe


Koło Naukowe Ewolucyjnych Podstaw Zdrowia
Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka
Koło Naukowe Epidemiologii i Badań Populacyjnych
Koło Naukowe Oceny Leków i Badań Klinicznych
Koło Naukowe Promocji Zdrowia
KOŁO NAUKOWE FARMAKOEKONOMIKI I OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH