Jerzy Rosiński

Psycholog, doktorat i habilitacja z zarządzania, profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania UJ, dyrektor IEFiZ od 2016 roku; trener i konsultant zarządzania z ponad 25 – letnim doświadczeniem.

Prowadzi zajęcia akademickie i szkolenia, głównie z zakresu: negocjacji, komunikacji zorientowanej na rezultat w relacji przełożony podwładny, kierowania zespołami w procesie zmian organizacyjnych, kierowania zespołami specjalistów, budowania relacji z klientami.

Prowadził projekty komercyjne i konsultacje z m.in. zakresu:

  • wielowymiarowej oceny działów (w relacji z klientem zewn. i wewn.)
  • diagnozy, oceny i budowania systemów rozwoju kompetencji pracowników
  • budowania systemów rekrutacji i selekcji

Prowadził projekty dydaktyczne i badawcze m.in. z zakresu:

  • doskonalenia kompetencji pracowników i doskonalenia kompetencji kierowniczych
  • profilaktyki prozdrowotnej
  • rozwoju kapitału ludzkiego w sieci uniwersytetów europejskich

Autor i współautor książek na temat: zachowań organizacyjnych, prowadzenia negocjacji międzynarodowych, szkolenia podyplomowego menedżerów, zachowań konsumenckich.

Autor ponad 80 artykułów naukowych w języku polskim i angielskim, w tym kilkunastu artykułów z zakresu rozwoju kompetencji, rozwoju dorosłych oraz budowania systemów kompetencyjnych.

Redaktor merytoryczny polskich wydań książek z zarządzania personelem, zarządzania projektem oraz kompleksowego podręcznika dot. rozwiązywania konfliktów (Handbook of Conflict).