Anna Rychlicka

Absolwentka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego; właścicielka firmy szkoleniowej, coach ICC, facylitator IAF. Od 1991 pracuje nieprzerwanie jako trenerka i konsultantka zarządzania.

We współpracy z firmami przygotowuje:

  • programy rozwojowe dla zarządzających, specjalistów i liniowych pracowników firm, w tym programy mentoringowe,
  • programy wspierające rozwój grup i zespołów,
  • programy mające na celu rozwiązywanie konfliktów i uczące współpracy wewnątrz organizacji,
  • firmowe programy przeciwdziałające stresowi i wypaleniu zawodowemu,
  • indywidualne coachingi dla menedżerów oraz coaching zespołów.

Posiada bogate doświadczenie trenerskie pochodzące z sektora ochrony zdrowia: 7 lat pracowała w Szkole Zdrowia Publicznego UJ kształcącej menedżerów opieki zdrowotnej, przygotowywała do pełnienia funkcji zawodowych inspektorów Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, prowadziła szkolenia dla placówek opieki zdrowotnej (w tym dla kadry zarządzającej szpitali i ZOZ-ów),  medycznych stowarzyszeń zawodowych, firm i hurtowni farmaceutycznych, kształciła na kursach doskonalących dla audytorów jakości, kierowników aptek otwartych oraz  pracowników aptek szpitalnych.

Jest autorem prac z zakresu szkolenia podyplomowego menedżerów.