Jubileusz 25-lecia IZP

Konferencja z okazji 25-lecia powstania Instytutu Zdrowia Publicznego

Instytut Zdrowia Publicznego, a wcześniej Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jest najstarszą instytucją w Polsce kształcącą menedżerów ochrony zdrowia oraz specjalistów zdrowia publicznego. Szkoła została utworzona w 1991 roku, dzięki inicjatywie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej w Krakowie, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia.

Aby w sposób szczególny uświetnić 25-lecie powstania Instytutu Zdrowia Publicznego UJCM, dnia 3 czerwca 2016 r. w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Św. Anny 12  zorganizowano konferencję naukową pt. „Zdrowie publiczne w Polsce, w Europie i na świecie”. Zgodnie z naszym przewidywaniem wzięli w niej udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, NIZP-PZH, WHO Polska, goście z Komisji Europejskiej, absolwenci i inne osoby związane ze zdrowiem publicznym.

Konferencję otworzyła w imieniu władz Uczelni prof. Beata Tobiasz-Adamczyk, Pełnomocnik Rektora UJ ds. kształcenia i współpracy międzynarodowej w CM, a Ministerstwo Zdrowia reprezentował Podsekretarz Stanu Krzysztof Łanda. Główny organizator konferencji prof. Cezary W. Włodarczyk, ówczesny dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM, po przemówieniu inauguracyjnym, otrzymał gratulacje i kwiaty od Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM prof. Tomasza Brzostka. Na konferencję przybyli eksperci reprezentujący dziedzinę nauk o zdrowiu z Polski i z zagranicy, w tym osoby, które zapoczątkowały działalność tej jednostki i przyczyniły się do jej rozwoju.

Zorganizowano trzy sesje tematyczne: sesję poświęconą historii powstania Szkoły Zdrowia Publicznego, zdrowiu publicznemu w krajach europejskich, zdrowiu publicznemu na świecie oraz przyszłości zdrowia publicznego. Po wystąpieniach wprowadzających tematykę poszczególnych sesji (prof. dr hab. Mirosław Wysocki, prof. dr hab. Andrzej Wojtczak, dr Andrzej Ryś, dr Robert Otok) przedstawione były referaty i głosy w dyskusji.

 

Komitet Honorowy Konferencji

 1. Prof. dr hab. Stanisława Golinowska
 2. Prof. dr hab. Andrzej Pająk
 3. Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
 4. Prof. dr hab. Mirosław Wysocki
 5. Prof. dr hab. Antoni Czupryna
 6. Dr Tadeusz Skarbek
 7. Dr  Katarzyna Czabanowska, profesor wizytujący
 8. Robert Otok
 9. Prof. dr hab. Andrzej Wojtczak
 10.  Dr Andrzej Ryś
 11.  Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski

Komitet Organizacyjny

1.    Dr hab. Christoph Sowada – przewodniczący
2.    Dr hab. Barbara Niedźwiedzka
3.    Mgr Kinga Brzezińska
4.    Mgr Monika Duszka
5.    Mgr Sylwia Sala
6.    Dr Roman Topór-Mądry
7.    Mgr Ewa Błaszczyk
8.    Dr Alicja Domagała
9.    Mgr Anna Szetela

Program konferencji