Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego – dydaktyka

Zajęcia dydaktyczne:

Informacje o przedmiotach prowadzonych przez poszczególnych pracowników Zakładu.

 

Seminaria dyplomowe (główne tematy):

 • Finansowanie i finanse ochrony zdrowia
 • Dochody i wydatki sektora zdrowotnego w Polsce i w innych krajach
 • Determinanty wydatków na zdrowie
 • Koszty w sektorze zdrowotnym
 • Mechanizmy zadłużania się w sektorze zdrowotnym
 • Funkcje właścicielskie i finanse JST w sektorze zdrowotnym
 • Modele prognozowania przychodów i wydatków sektora zdrowotnego
 • Analizy ekonomiczne w ochronie zdrowia
 • Ewaluacja programów zdrowotnych
 • Analiza wyników finansowych zakładów opieki zdrowotnej
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenia zdrowotne – publiczne i prywatne
 • Współpłacenie
 • Opieka koordynowana
 • Mechanizmy finansowania świadczeniodawców opieki zdrowotnej
 • Polityka społeczna państwa
 • Wsparcie dochodowe, aktywizacja i integracja społeczna osób niepełnosprawnych
 • Zabezpieczenie społeczne na okres starości
 • Ubóstwo i wykluczenie społeczne
 • Pomoc, opieka społeczna i opieka długoterminowa
 • Polityka rodzinna i jej instrumenty

Szczegółowa lista seminariów dyplomowych prowadzonych przez poszczególnych pracowników Zakładu.