9.03.2021 Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania

Rejestracja zamknięta

Rządzenie i zarządzanie w czasie pandemii COVID-19 – zmierzch starego świata? 

Pandemia COVID-19 wywołała wiele zmian we wszystkich aspektach życia. Dla sektora ochrony zdrowia stanowi bezprecedensowe wyzwanie. Czy w Polsce, gdzie nawet bez kryzysu widoczne były duże deficyty zasobów kadrowych, finansowych, sprzętowych, poradzono sobie z nowymi wyzwaniami?  

Webinarium Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania poświęcone będzie problemom i wyzwaniom ważnym zarówno dla całego systemu ochrony zdrowia, jak i podmiotów leczniczych, które powstały podczas pandemii oraz z którymi przyjdzie się zmierzyć w najbliższych miesiącach czy latach wszystkim interesariuszom systemu ochrony zdrowia. Przedstawione zostaną systemowe reakcje na pandemię COVID-19, porównując w tym zakresie kraje grupy wyszehradzkiej. Przyjrzymy się zmianom, jakie nastąpiły w organizacji ochrony zdrowia, spowodowanym zaistniałym właśnie kryzysem. Odpowiemy na pytania, czego nauczyła nas pandemia, analizując zagrożenia i ryzyka związane z zapewnieniem opieki medycznej nad pacjentem oraz jak przygotowane były województwa do wybuchu pandemii. Zostaną pokazane strukturalne źródła nieprzygotowania polskiego systemu zdrowotnego do pandemii, wskazując na problemy dobrego rządzenia na rzecz zdrowia. Ważnym punktem w dyskusji będzie pokazanie problemów kadrowych, jakie ujawniła pandemia oraz jakich kompetencji zabrakło pracownikom, którzy podjęli walkę z wirusem. Odpowiemy także na pytanie, jak placówki zdrowotne radziły sobie z niedoborami sprzętowymi podczas pierwszej fali koronawirusa i czy rok doświadczeń coś w tej kwestii zmienił.