mgr Karolina Miłkowska

Wykształcenie

2016 – obecnie – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Studia Stacjonarne III stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu

2014 – 2016 – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Studia Stacjonarne II stopnia  na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek: zdrowie publiczne

2011 – 2014 – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Studia Stacjonarne I stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu, kierunek: zdrowie publiczne

 

Udział w projektach badawczych

2018 – 2021 – wykonawca, Developmental programming and physical activity at adulthood in relation to levels of sex steroid hormones in women: implications for breast cancer prevention, kierownik projektu prof. dr hab. Grażyna Jasieńska, Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, UJCM, finansowanie grant Opus NCN

2017 – 2021 – kierownik, Uczucie wstrętu a poziom progesteronu u regularnie menstruujących kobiet, Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, finansowanie: European Human Behaviour and Evolution Association Student Grant 2018

2018 – 2020 – wykonawca, Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability, kierownik projektu dr hab. Justyna Olko, Wydział Artes Liberales, UW, finansowanie grant TEAM Programme

2018 – 2020 – wykonawca, Warunki wczesnorozwojowe, płodność i sukces reprodukcyjny w dwóch populacjach europejskich, kierownik projektu dr Ilona Nenko, Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, UJCM, finansowanie grant Sonata NCN

2017 – asystent, Ecological Determinants of Luteal Reproductive Function in Rural Polish Women, kierownik projektu prof. Kathryn Clancy, Department of Anthropology, Illinois

2016 – 2017 – asystent, Ageing variation in women: A comparative study of reproduction, activity, and senescence, kierownik projektu Amelia Sancilio, Department of Anthropology, Yale University

2013 – 2016 – asystent, Cechy historii reprodukcyjnej, a starzenie się i długość życia kobiet, kierownik projektu prof. dr hab. Grażyna Jasieńska, Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, UJCM, finansowanie grant Ideas Plus MNiSW

2013 – 2015 – asystent, Płodność a starzenie się i długość życia kobiet, kierownik projektu prof. dr hab. Grażyna Jasieńska, Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, UJCM, finansowanie grant NCN

2014 – asystent, Wpływ obecności tatuażu u mężczyzn na ocenę ich atrakcyjności i zdrowia, kierownik projektu dr Andrzej Galbarczyk, Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego, UJCM

 

Publikacje

Miłkowska K, Galbarczyk G, Jasieńska G. 2019. Disgust sensitivity in relation to menstrual cycle phase in women with and without an infection. American Journal of Human Biology 31:e23233.

Milkowska K. 2019. Wpływ progesteronu na przejawianie prozdrowotnych zachowań kobiet – hipoteza profilaktyki wyrównawczo-behawioralnej. KOSMOS Problemy Nauk Biologicznych Tom 68 Nr 1

Milkowska K, Ziomkiewicz A, Galbarczyk A. 2018. Tattooed man: Could menstrual cycle phase and contraceptive use change female preferences towards bad boys? Personality and Individual Differences 121: 41-47.

Marcinkowska UM, Ellison PT, Galbarczyk A, Milkowska K, Pawlowski B, Thune I, Jasienska G. 2016. Lack of support for relation between woman’s masculinity preference, estradiol level and mating context. Hormones and Behavior 78: 1-7

 

Wybrane doniesienia konferecyjne

Miłkowska K, Nenko I, Klimek M, Galbarczyk A, Jasieńska G. Relationship between birth season and biomarkers of fetal programming in a contemporary population, Developmental Origins of Health and Disease, Melbourne, Australia, 2019

Miłkowska K, Zabłocka K, Galbarczyk A, Lee KM, Clancy K, Jasienska G. Does meat consumption change across menstrual cycle?, International Society for Evolution, Medicine, and Public Health’s, Zurich, Szwajcaria, 2019

Miłkowska K, Galbarczyk A, Lee KM, Clancy K, Jasienska G.. Pathogen disgust is higher in the luteal phase of menstrual cycle, European Evolution and Human Behaviour Association, Tuluza, Francja, 2019

Milkowska K, Galbarczyk A, Jasieńska G. Occupation and disgust sensitivity in phases of menstrual cycle, PTNCE, Warszaw, Polska, 2018

Milkowska K. Infekcja a odczuwanie wstrętu przez kobiety w fazach cyklu menstruacyjnego. Konferencja Doktorantów UJ CM, Kraków, Polska, 2018

Milkowska K, Galbarczyk A, Jasieńska G. Are women in the luteal phase of menstrual cycle more disgusted? Conference of the European Evolution and Human Behaviour Association, Pecs, Węgry, 2018

Milkowska K, Ziomkiewicz-Wichary A, Galbarczyk A. Phases of the menstrual cycle and women’s perception of tattooed men. International Society of Evolution, Medicine & Public Health, Groningen, Holandia, 2017

Milkowska K, Nenko I, Galbarczyk A, Klimek M, Jasienska G. Do symmetrical women menstruate earlier? PTNCE, Kraków, Polska, 2017

Milkowska K. Maternal self-rated health and number of sons. Evidence for the cost of reproduction in women. International Medical Students’ Conference, Kraków, Polska, 2017, Nagroda: 2nd Place Award in Health Science Oral Session

Miela S, Milkowska K, Piwowarczyk K. Relationship between fluctuating asymmetry and age at menarche in rural Polish women. International Medical Students’ Conference, Kraków, Polska, 2015

Galbarczyk A, Marcinkowska U, Milkowska K, Pawlowski B, Jasienska G. Estradiol levels do not predict women’s preferences towards facial masculinity, European Human Behaviour and Evolution Association Annual Conference, Helsinki, Finlandia, 2015

 

Granty

2018 – European Human Behaviour and Evolution Association Student Grant