Dokumenty – aplikacja na szkolenia zdalne

 

Strona główna  Rekrutacja na szkolenia zdalne   Regulamin   Dokumenty aplikacja na szkolenia zdalne   Kontakt

aktualizacja 14.01.2021 r.

Program szkoleń zdalnych (PDF)

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do aplikacji na szkolenia zdalne:

Aplikacje zawierające (w formie skanu):

a) Deklarację uczestnictwa w projekcie POWER HB HTA 

b) Formularz osobowy  wraz z oświadczeniem o znajomości Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

c) Oświadczenie o posiadanej formie zatrudnienia w ramach jednej z form opisanych powyżej potwierdzone pisemnie przez pracodawcę z zaznaczeniem, że nie zachodzą zależności prawne  i kapitałowe pomiędzy nim a Uniwersytetem Jagielloński 

d) Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych 

e) Oświadczenie uczestnika projektu,

f) Umowa uczestnika szkoleń zdalnych

proszę przesyłać mailowo na adres: studia_hb_hta@cm-uj.krakow.pl

Pliki do pobrania:

Skompresowane (zip) pliki do pobrania (kliknij tutaj)