dr hab. Urszula Marcinkowska

Publikacje

U.M. Marcinkowska. M. Mijas, K. Koziara, N. Grebe & G. Jasienska, 2020. Variation in sociosexuality across natural menstrual cycles: Associations with ovarian. In Press

U. M. Marcinkowska, 2020. Importance of Daily Sex Hormone Measurements Within the Menstrual Cycle for Fertility Estimates in Cyclical Shifts Studies. Evolutionary Psychology, 18(1), 1474704919897913

U.M. Marcinkowska & Iris Holzleitner, 2020. Stability of women’s facial shape throughout the menstrual cycle. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 287: 20192910

R. Thomson, M. Yuki, T. Talhelm, J. Schug, M. Kito, A.H. Ayanian, J.C. Becker, M. Becker, C. Chiu, H. Choi, C.M. Ferreira, M. Fülöp, P. Gul, A.M.Houghton-Illera, M. Joasoo, J. Jong, C. M. Kavanagh, D. Khutkyy, C. Manzi, U.M. Marcinkowska, T.L. Milfont, F. Neto, T. Oertzen, R. Pliskin, A. San Martin, P. Singh & M.L.Visserman, 2019. Relational mobility predicts social behaviors in 39 countries and is tied to historical farming and threat. Proceedings of the National Academy of Sciences 115(29): 7521 7526

U.M. Marcinkowska, S. Helle, B. C. Jones & G. Jasienska, 2019. Does testosterone predict women’s preference for facial masculinity? PLOS One 14(2): e0210636

U.M. Marcinkowska, A.C. Hahn, A.C. Little, L.M. DeBruine & B.C. Jones, 2019. No evidence that women using oral contraceptives have weaker preferences for masculine characteristics in men’s face. PLOS One 14(1): e0210162

U.M. Marcinkowska, M.J. Rantala, A.J. Lee, M.V. Kozlov, T. Aavik, H. Cai, J. Contreras-Garduño, O.A. David, G. Kaminski, N.P. Li, I.E. Onyishi, K. Prasai, F. Pazhoohi, P. Prokop, A.L. Rosales Cardozo, N. Sydney, H. Taniguchi, I. Krams & B.J.W. Dixson, 2019. Women’s preferences for men’s facial masculinity are strongest under favorable ecological conditions. Scientific Reports, 9:3387

A. Galbarczyk, M. Mijas, U. M. Marcinkowska, K. Koziara, A. Apanasewicz & A. Ziomkiewicz, 2019 Association between sexual orientations of individuals and perceptions of tattooed men. Psychology & Sexuality 11:3, 150-160

B.C. Jones, U.M. Marcinkowska, L.M. DeBruine, 2019. Assessing the evidentiary value of secondary data analyses: A commentary on Gangestad, Dinh, Grebe, Del Giudice, and Thompson (2019). Evolution and Human Behavior, 40(6): 531-532

U.M. Marcinkowska, 2018. ”Female Mate Choice”, Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science, eds. Todd Shackelford & Viviana Weekes-Shackelford, Springer, Cham., USA.

U.M. Marcinkowska, A. Galbarczyk & G. Jasienska, 2018. La donna è mobile? Lack of cyclical shifts in facial symmetry, and facial and body masculinity preferences – a hormone based study. Psychoneuroendocrinology 88: 47-53

T.A. Reynolds, A. Makhanova, U.M. Marcinkowska, G. Jasienska, J.K. McNulty, L.A. Eckel, L. Nikonova & J.K. Maner, 2018. Luteal phase progesterone and interpersonal anxiety: Early social preparation for possible pregnancy. Hormones and Behavior 102: 34-40

U.M. Marcinkowska, 2019. Czy w okresie wysokiej płodnosci kobiety poszukują cech sygnalizujących dobre geny? Kosmos, 68(1):322

U.M. Marcinkowska, G. Kaminski, A.C. Little & G. Jasienska, 2018. Average cycle progesterone levels, rather than daily hormone levels and their fluctuations are related to facial masculinity preference. Hormones and Behavior 102: 114-119

J. Antfolk, L. Johansson, M. Westerlund, U.M. Marcinkowska, P. Santtila, 2018. The role of intra-sexual competition in attitudes towards immigrants, Personality and Individual Differences 132: 54-89

B.J.W. Dixson, A.J. Lee, K.R. Blake, G. Jasienska & U.M. Marcinkowska, 2018. Women’s preferences for men’s beards show no relation to their ovarian cycle phase and sex hormone levels. Hormones and Behavior 97:137-144

G. Richards, M. Klimek, G. Jasienska & U.M. Marcinkowska, 2018. Digit ratio (2D:4D) and circulating testosterone, oestradiol, and progesterone levels across the menstrual cycle. Early Human Development 117:68-73

U.M. Marcinkowska, B.J.W. Dixson, M.V. Kozlov, K. Prasai & M.J. Rantala, 2017. Men’s Preferences for Female Facial Femininity Decline With Age. Journals of gerontology, Series B-Psychological and Social Sciences 72(1): 180-186

U.M. Marcinkowska, A.C. Little, A. Galbarczyk, I. Nenko, M. Klimek & G. Jasienska, 2017. Costs of reproduction are reflected in women’s faces: post-menopausal women with fewer children are perceived as more attractive, healthier and younger than women with more children. American Journal of Physical Anthropology 165(3):589-593

U.M. Marcinkowska, P. Prokop & G. Jasienska, 2017. A Comparison of Masculinity Facial Preference Among Naturally Cycling, Pregnant, Lactating, and Post-Menopausal Women. Archives of Sexual Behavior, 47(5):1367–1374

M. Klimek, U.M. Marcinkowska & G. Jasienska, 2017. Value of digit ratio 2D:4D, a biomarker of prenatal hormone exposure, is stable across the menstrual cycle. Early Human Development 110:21-24

U.M. Marcinkowska, P.T. Ellison, A. Galbarczyk, K. Milkowska, B. Pawlowski, I. Thune & G. Jasienska, 2016. Lack of support for relation between woman’s masculinity preference, estradiol level and mating context. Hormones and Behavior 78:1-7

U.M. Marcinkowska, S. Helle & M.T. Lyons, 2016. Women’s reproductive success and the preference for Dark Triad in men’s faces. Evolution and Human Behavior 37(4): 287–292 12

M.T. Lyons, U.M. Marcinkowska, V. Palmer & N. Harrison, 2016. Relationship status and resource availability affect women’s preference for masculinity: evidence from an eye-tracking study. Personality and Individual Differences 95:25-28

U.M. Marcinkowska, J. Terraube & G. Kaminski, 2016. How did my little sister influence my facial preferences? Nature Scientific Reports 2016 6: 33545

M.T. Lyons, U.M. Marcinkowska & S. Helle, 2015. Mirror, mirror, on the wall, who is the most masculine of them all? The Dark Triad, masculinity, and women’s mate choice. Personality and Individual Differences, 74:153-158

U.M. Marcinkowska, S. Helle, & M.T. Lyons, 2015. Dark traits: Sometimes hot, and sometimes not? Female preferences for Dark Triad faces depend on sociosexuality and contraceptive use. Personality and Individual Differences 86:369-373

R. Burris, U.M. Marcinkowska & M.T. Lyons, 2014. Gaze properties of women judging the attractiveness of masculine and feminine male faces. Evolutionary Psychology 12(1): 19­35

U.M. Marcinkowska, M.V. Kozlov, J. Contreras ­Garduno, B.J.W. Dixson, G.A. Oana, G. Kaminski, N.P. Li, M.T. Lyon, I.E. Onyishi, K. Prasai, P. Prokop, S. Rosales Cardozo, N. Sydney, J.C. Yong & M.J. Rantala, 2014. Cross­cultural variation in men’s preference for sexual dimorphism in women faces. Biology Letters, 10: 20130850

U.M. Marcinkowska, F.H. Moore & M.J. Rantala, 2013. An experimental test of Westermarck effect: sex differences in inbreeding avoidance. Behavioral Ecology 24: 842­845

R. Moore, V. Coetzee, J. Contreras-Garduño, L. M. Debruine, K. Kleisner, I. Krams, U.M. Marcinkowska, A. Nord, D. I. Perrett, M. J. Rantala, N. Schaum & T. N. Suzuki, 2012. Cross-cultural variation in women’s preferences for cues to sex- and stress-hormones in male face. Biology Letters 9(3):20130050

U.M. Marcinkowska & M.J. Rantala, 2012. Sexual imprinting on facial traits of opposite­sex parents in humans. Evolutionary Psychology 10(3): 621­630

M.J. Rantala & U.M. Marcinkowska, 2011. The role of positive and negative sexual imprinting on mate choice in humans. Behavioral Ecology and Sociobiology 65:859– 873

Kierowanie i udział w projektach badawczych

 1. „Is beauty in the eye of the beholder? The study of a relationship between women’s fertility and facial attractiveness, symmetry and perceived health.” 2018-2019, Fulbright Fundation Visiting Scholar Program, Senior Award, Yale University,  kierownik  
 2. „Zależność pomiędzy zmiana stężenia hormonów a relacjami społecznymi kobiet” (nr. K/DSC/004283), 2017-2018, projekt celowy finansowany z działalności statutowej Collegium Medicum UJ, kierownik
 3. „Wpływ obecności tatuażu u mężczyzn na ocenę ich atrakcyjności i zdrowia” (nr K/ZDS/004696 2014-2015), 2016-2017, projekt z działalności statutowej Collegium Medicum UJ, wykonawca
 4. „Poziom hormonów a dobór płciowy – nowatorskie ujęcie preferencji seksualnych człowieka” (nr 2014/12/S/NZ8/00722), 2014-2018, grant na staż podoktorski FUGA 3, Narodowe Centrum Nauki, kierownik

 

Nagrody i granty

 1. Nagroda dla Młodego Badacza Roku, rok przyznania: 2017, organ przyznający: European Human Behavior and Evolution Association, nagroda za dorobek naukowy osób nie więcej niż 5 lat po doktoracie.
 2. Nagroda za najlepszą prezentację w formie posteru, rok przyznania: 2016, organ przyznający: European Human Behavior and Evolution Association, nagroda za najlepszy plakat prezentowany podczas sesji posterowej konferencji European Human Behavior and Evolution Association w Londynie.
 3. Nagroda za najlepszą pracę doktorską roku akademickiego 2013-2014 na Uniwersytecie W Turku, Finlandia

 

Najważniejsze wystąpienia na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych

 1. M. Marcinkowska, 2014, Cross-cultural variation in men’s preference for sexual dimorphism in women’s faces, wykład plenarny, Nordic Evolutionary Psychology Meeting, Lammi, Finlandia.
 2. M. Marcinkowska, 2016, Zwierzęcy magnetyzm – czyli o ewolucyjnych podstawach atrakcyjności człowieka, wykład plenarny, Studencka Konferencja Biologii Ewolucyjnej, Kraków, Polska.
 3. M. Marcinkowska, 2017, La donna è mobile (?). Digressions on hormones and women’s sexual preferences and activity, wykład plenarny, konferencja European Human Behavior and Evolution Association Paryż, Francja.

 

Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach naukowych

 1. European Human Behaviour and Evolution Association, od 2010 członek, od 2015 członek zarządu
 2. Polskie Towarzystwo Nauk o człowieku i Ewolucji, od 2014 członek, od 2017 V-ce Przewodniczący

 

Inne

Recenzowanie publikacji w czasopismach:

Personality and Individual Differences,

Evolution and Human Behavior,

Behavioural Processes,

PLOS ONE, 2015,

Anthropologie – International Journal of the Science of Man

 

Udział w komitetach organizacyjnych:

European Human Behavior and Evolution Association Workshop, warsztaty, 2017, Kraków, przewodniczący komitetu organizacyjnego.

Konferencja Polskiego Towrzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji, 2017, Kraków, członek komitetu organizacyjnego.