Współpraca z Uniwersytetem w Ostrogu

 

 

 

 

 

Pomiędzy Wydziałem Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie a Wydziałem Badań Politycznych i Zarządzania Informacją Narodowego Uniwersytetu – Akademia Ostrogska, w Ostrogu, w Ukrainie został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie wymiany kadry akademickiej i studentów, wymiany doświadczeń w zakresie pracy dydaktycznej, wspólnej organizacji przedsięwzięć naukowo-badawczych i konferencji naukowych, a także programów edukacyjnych.