mgr Mateusz Blukacz 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE

Procesy otępienne, neuropsychologia kliniczna, metodologia nauki, psychometria.

 

PROJEKTY BADAWCZE

2017    Zakłócenia hamowania oraz habituacji kortyzolowej odpowiedzi na stres jako potencjalny mechanizm łączący stres mniejszościowy z niepożądanymi skutkami w obszarze zdrowia pod kierownictwem mgr Magdaleny Mijas, NCN PRELUDIUM 2016/23/N/NZ7/01842

2017    Konsekwencje obciążeń zawodowych oraz organizacyjne i indywidualne determinanty dopasowania do środowiska pracy pod kierownictwem dr Krystyna Golonka, K/ZDS/007329

2016    Ciemna Triada cech osobowości a dylematy moralne i ekonomiczne pod kierownictwem dr Anny Czarnej, NCN SONATA 2013/09/D/HS6/02982

2016    Wypalenie zawodowe z perspektywy neuronalnej – analiza wskaźników elektrofizjologicznych z zastosowaniem gęstego zapisu EEG pod kierownictwem dr Krystyny Golonki, NCN SONATA 2013/10/E/HS6/00163

2015    Narodziny i rozwój zdolności do mentalizacji pod kierownictwem dr hab. Białeckiej-Pikul, NCN OPUS 2011/01/B/HS6/00453

 

 

KONFERENCJE

2019    Mijas, M., Koziara, K., Blukacz, M., Kasparek, K., Pliczko, M., Galbarczyk, A. (2019, październik). HPA Axis Reactivity to Acute Stress in Gay and Heterosexual Men. 24th Congress of the World Association for Sexual Health, Mexico City, Mexico.

2019    Galbarczyk, A., Blukacz, M., Klimek, M., Nenko, I., Jabłońska, M., Jasienska, G. (2019, kwiecień). Inflammaging: blame the sons. Number of sons and maternal C-reactive protein level among postmenopausal women (poster). European Human Behaviour and Evolution Association Annual Meeting, Toulouse, France.

2019    Blukacz, M., Flakus, M. (2019, czerwiec). Ograniczenia analizy mediacji w naukach społecznych (poster). 28. Kolokwia Psychologiczne PAN, Gdańsk.

2018    Blukacz, M. (2019, marzec). Modele MASEM jako metoda testowania trafności psychometrycznej. IV Katowickie Spotkania Psychometryczne. Metody konstrukcji testów psychologicznych, Katowice.

2017    Blukacz, M. (2017, październik). Model weryfikacyjny jako ograniczenie trafności psychometrii. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty trafności testów psychologicznych”, Katowice.

2017    Blukacz, M. (2017, październik). Trafność korelacyjnej analizy trafności. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Konteksty trafności testów psychologicznych”, Katowice.

2017    Blukacz, M., Kasparek, K. (2017, kwiecień). Poza ANOVA i test t-Studenta. VIII Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne, Wrocław.

2016    Blukacz, M. (2016, październik). Integratywna analiza danych w psychometrii. Katowickie Spotkania Psychometryczne, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Założenia i mity psychometryczne”, Katowice.

2016    Blukacz, M. (2016, październik). Mit współczynnika alfa-Cronbacha. Katowickie Spotkania Psychometryczne, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Założenia i mity psychometryczne”, Katowice.

2015    Blukacz, M. (2015, listopad). Kryzys psychologii naukowej. Czy naprawdę mamy problem z replikacją badań? II Kongres Młodej Psychologii UJ, Murzasichle.

2015    Blukacz, M. i Tokarz, A. (2015). Porównanie użyteczności CTT i IRT w doskonaleniu uniwersyteckiego testu wiadomości (poster). Katowickie Spotkania Psychometryczne, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Teraźniejszość i przyszłość psychometrii”. Katowice.

2014    Blukacz, M., Kromka, M. (2014). Learning strategies as a predictor of academic achievement in Polish 15-year-olds. EduMetric, Kraków.

2013    Blukacz, M. (2013, kwiecień). Procesualny charakter trafności. VI Wrocławskie Konfrontacje Psychologiczne Laboratorium Psychologii. Znane i mniej znane obszary badań., Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

2012    Blukacz, M. (2012, luty). Snuff movies – filmy ostatniego tchnienia. Interdyscyplinarna konferencja „Człowiek zalogowany”, Instytut Psychologii Stosowanej, Instytut Informatyki UJ, Kraków

2012    Garlicka, J., Blukacz, M. (2012, sierpień). Indirect Reciprocity (poster). Międzynarodowa konferencja 4th Biennial Symposium on Personality and Social Psychology. Personality and Control, Kazimierz Dolny.

2011    Blukacz, M., Garlicka, J. (2011, maj). Wzajemność niebezpośrednia w diadach heteroseksualnych. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Wokół Wpływu Społecznego” organizowana przez Zespół Badania Wpływu „ZaBaWa”, Instytut Psychologii Stosowanej UJ oraz Instytut Psychologii UJ, Kraków.

2011    Blukacz, M. (2011, kwiecień). Międzykulturowe badanie związku swobody seksualnej i temperamentu. I Konferencja Naukowa Studentów Psychologii – Psychodebiuty, Kraków.

 

 

PUBLIKACJE

2020    Bożek, A.,  Nowak, P. F., Blukacz, M. (2020). The Relationship Between Spirituality, Health-Related Behavior, and Psychological Well-Being. Frontiers in Psychology, 11 (2020). doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01997. IF=2.068

2019    Nowak, P. F., Bożek, A., Blukacz, M. (2019). Physical Activity, Sedentary Behavior, and Quality of Life among University Students. BioMed Research International, ID9791281.

2019    Wachsman, A., Maga, M., Schronbron, M., Olszewska, M., Blukacz, M., Cebeńko, M., Trynkiewicz, A., Maga, P. (2019). Impact of pre-operative glycated heamoglobin A1C level on 1-yera outcomes of endovascular treatment in pateints with critical limb ischemia in the course of diabetes mellitus. Folia Medica Cracoviensia, 59(1),49-60.

2018    Golonka, K., Mojsa-Kaja, J., Blukacz, M., Gawłowska, M., Marek, T. (2019). Occupational burnout and its overlapping effect with depression and anxiety. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 19(2),229-244.

2015    Blukacz, M. (2015). Pomiar osiągnięć szkolnych. W: (ko)Warianty efektywności nauczania. Wyniki badania w klasach IV-VI. (s. 21-34). Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. ISBN: 978-83-65115-59-1

2015    Blukacz, M., Kromka, M. (2015). Learning strategies as a predictor of academic achievement in 15-year-olds. A comparison of Poland, Czech Republic, Germany, Hungary and Slovakia. Edukacja, 3(134), 26-47. ISSN: 0239-6858

2015    Blukacz, M. (2015). Opieka psychologiczna w hematologii. W: I. Malinowska-Lipień, S. Fornagiel (red.). Pielęgniarstwo hematologiczne. (s.296-308). Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL. ISBN: 978-83-200-4983-1

2014    Blukacz, M. (2014). Snuff movies – filmy ostatniego tchnienia. W: K. Tucholska, M. Wysocka-Pleczyk (red.). Człowiek Zalogowany 3. Różnorodność sieciowej rzeczywistości.  (s.95-102). Kraków: Biblioteka Jagiellońska. ISBN: 978-83-934926-7-1

2012    Garlicka, J., Blukacz, M. i Poinc, P. (2012). Wzajemność niebezpośrednia w diadach heteroseksualnych. W: D. Doliński, J. Maciuszek i R. Polczyk (red.). Wokół wpływu społecznego. (s.81-98). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2011    Blukacz, M., Bociąga, M., Chudzik, M., Doniec, K. i Drapała, A. (2011). Związek temperamentu i swobody seksualnej w zależności od narodowości badany wśród Polaków, Włochów i Portugalczyków. W: A. Bancer, M. Perz (red.). Mechanizmy przestępczości. Psychologiczne aspekty seksualności. (s.129-148). Kraków, Koło Nauk Psychologicznych PRAGMA. ISBN 978-83-927886-2-1