mgr Nikodem Targosz

Wykształcenie:

2016-obecnie   Studia stacjonarne III stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński 

2015-2017        Studia stacjonarne II stopnia kierunek Ekonomia Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2011-2016        Studia stacjonarne I i II stopnia kierunek Zdrowie Publiczne  Uniwersytet Jagielloński

 

Udział w konferencjach naukowych:

08-09.03.2017 – III Warszawskich Dni Promocji Zdrowia

01.06.2017 – VI Warszawskich Dni Nauki o Zdrowiu

27.05.2017 – VII Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

09-10.03.2017 – II Warszawskich Dni Promocji Zdrowia

03.12.2016 – VI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Doktorów i Doktorantów – Innovations in science and society – yesterday and today

19-21.10.2016 – XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja XXI Wieku”

31.03-02.04.2016 – VI International Students’ Conference of Young Medical Researches

10-11.03.2016 – I Warszawskie Dni Promocji Zdrowia „Zdrowie w populacji”

21-22.05.2015 – The 10th International Scientific Conference

16-18.04.2015 – International Medical Students; Conference

09-11.04.2015 – V International Students’ Conference of Young Medical Researches

22-23.11.2014 – Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Kierunki Przyrodnicze i Medyczne

11-12.09.2014 – XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Człowiek – Zdrowie – Środowisko”

04-05.04.2014 – IV International Students’ Conference of Young Medical Researches

 

Doświadczenie naukowe:

01.10.2013-31.09.2015 – Projekt badawczy: „Wpływ wybranych czynników środowiskowych na ocenę jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową”

29.06.2015-04.07.2015 – Projekt badawczy: „Poziom hormonów a dobór płciowy – nowatorskie ujęcie preferencji seksualnych człowieka”

30.10.2014-30.12.2014 – Projekt badawczy: „Consortium on Health and Ageing: Network of Cohorts in Europe and the United States”

10.08.2014-24.08.2014 – Projekt badawczy: „Cechy historii reprodukcyjnej, a starzenie się i długość życia kobiet”