Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia – pracownicy

 

Kierownik Zakładu:
 
dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ
e-mail: mariusz.duplaga@uj.edu.pl
tel.: 12 433 28 27
pokój: 109
dyżur, dodatkowe informacje: USOS
 
 
Pracownicy:
 

mgr Iwona Młoźniak

e-mail: iwona.mlozniak@uj.edu.pl

tel.: 12 433 28 24

pokój: 106

dyżur, dodatkowe informacje: USOS

dr Marcin Grysztar
e-mail: marcin.grysztar@uj.edu.pl
tel.: 12 433 28 24
pokój: 106
dyżur, dodatkowe informacje: USOS

mgr Anna Maj
e-mail: a.maj@uj.edu.pl
tel.: 12 433 28 25
pokój: 105
dyżur, dodatkowe informacje: USOS

mgr Szczepan Jakubowski

e-mail: szczepan.jakubowski@uj.edu.pl
tel.: 12 433 28 25

pokój: 105

dyżur, dodatkowe informacje: USOS

mgr inż. Urszula Zwierczyk

e-mail: urszula.zwierczyk@uj.edu.pl 
tel.: 12 433 28 25
pokój: 105
dyżur, dodatkowe informacje: USOS

mgr Mariusz Kielar

e-mail: mariusz.kielar@uj.edu.pl

tel.:  12 433 28 25

pokój: 105

dyżur, dodatkowe informacje: USOS

dr Magdalena Sikorska

e-mail: magdalena1.sikorska@uj.edu.pl

tel.:  12 433 28 25

pokój: 105

dyżur, dodatkowe informacje: USOS

 
dr Artur Romaszewski
tel.: 12 433 28 25
pokój: 105
dyżur, dodatkowe informacje: USOS

 

 
inż. Łukasz Szmist  (obsługa informatyczna IZP)
 
 
Rezydenci:
 

lek. dent. Katarzyna Cichoń-Wądołek 

e-mail: k.cichon-wadolek@uj.edu.pl

pokój: 128

lek. dent. Olena Stropalova

e-mail: olena.stropalova@uj.edu.pl

pokój: 128

 

 

Doktoranci:
 
mgr Paulina Smoła
e-mail: paulina.smola@doctoral.uj.edu.pl
dodatkowe informacje: USOS


mgr Mateusz Kobryn 
e-mail: m.kobryn@doctoral.uj.edu.pl
dodatkowe informacje: USOS
lek. Marta Wilk
dodatkowe informacje: USOS


mgr Monika Wojcieszko
e-mail: monika.wojcieszko@doctoral.uj.edu.pl
dodatkowe informacje: USOS