Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia – pracownicy

Kierownik Zakładu:

dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ
e-mail: mariusz.duplaga@uj.edu.pl
tel.: 12 433 28 27
pokój: 109
dyżur, dodatkowe informacje: USOS

 

 

Pracownicy:

dr Artur Romaszewski
tel.: 12 433 28 25
pokój: 105
dyżur, dodatkowe informacje: USOS
 
 
 

mgr Krzysztof Gajda

e-mail: krzysztof.gajda@uj.edu.pl
tel: 12 433 28 25

pokój: 105

dyżur, dodatkowe informacje: USOS

 

 

mgr Marcin Grysztar
e-mail: marcin.grysztar@uj.edu.pl
tel.: 12 433 28 24
pokój: 106
dyżur, dodatkowe informacje: USOS
 
 

mgr Szczepan Jakubowski

e-mail: szczepan.jakubowski@uj.edu.pl
tel.: 12 433 28 25

pokój: 105

dyżur, dodatkowe informacje: USOS

 

 

mgr Mariusz Kielar

e-mail: mariusz.kielar@uj.edu.pl

tel.:  12 433 28 25

pokój: 105

dyżur, dodatkowe informacje: USOS

 

 

mgr Iwona Młoźniak

e-mail: iwona.mlozniak@uj.edu.pl

tel.: 12 433 28 24

pokój: 106

dyżur, dodatkowe informacje: USOS

 
 
 

mgr inż. Urszula Zwierczyk

e-mail: urszula.zwierczyk@uj.edu.pl

pokój: 128

dyżur, dodatkowe informacje: USOS

 

 

 

inż. Łukasz Szmist  (obsługa informatyczna IZP)
 
 
 
 
 
 
Rezydenci:

lek. dent. Katarzyna Cichoń-Wądołek 

e-mail: k.cichon-wadolek@uj.edu.pl

pokój: 128

 

 

 

 

Doktoranci:
 
mgr Mateusz Kobryn 
e-mail: m.kobryn@doctoral.uj.edu.pl
dodatkowe informacje: USOS
 
 
 
 
 
lek. Marta Wilk
dodatkowe informacje: USOS
 
 
 
 
 
mgr Monika Wojcieszko
e-mail: monika.wojcieszko@doctoral.uj.edu.pl
dodatkowe informacje: USOS