Akcja „Licea” i patronat Instytutu Zdrowia Publicznego

Propozycje zajęć dla uczniów szkół średnich w ramach akcji „Licea”

Instytut Zdrowia Publicznego jest intensywnie zaangażowany w pracę pro publico bono na rzecz społeczności lokalnej. Poprzez działalność edukacyjną wśród uczniów szkół średnich miasta Krakowa i regionu południowej Polski, poszerzamy wiedzę młodych osób, ich rodzin i bliskich. Promujemy zdrowie i budujemy świadomość w zakresie zdrowia publicznego oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni instytutu przygotowali ciekawą ofertę zajęć dla szkół średnich, z którą można zapoznać się po kliknięciu w linki podane poniżej. W celu ustalenia terminu zajęć z uczniami prosimy uprzejmie o kontakt poprzez Sekretariat Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM (sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl).

 

Propozycje zajęć (PDF)

Wykłady przeprowadzone w ramach akcji Licea (PDF)

 

Patronat Instytutu Zdrowia Publicznego

Od 2019 roku Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM prowadzi patronat nad XLIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zlokalizowanym w Podgórzu, przy ul. Limanowskiego 60-62. Kontynuujemy w ten sposób naszą misję edukacyjną, związaną z opieką nad uzdolnioną młodzieżą szkół licealnych. W sferze patronatu są zwłaszcza uczniowie i klasy zainteresowane rozszerzaniem wiedzy z zakresu biologii i wiedzy o społeczeństwie. Patronat jest rezultatem współpracy zapoczątkowanej w ramach akcji „Licea”.

Strona internetowa XLIII LO w Krakowie: https://lo43krakow.pl/

Facebook: https://www.facebook.com/43LOKrakow/