Akcja „Licea” i patronaty Instytutu Zdrowia Publicznego

 

Propozycje zajęć dla uczniów szkół średnich w ramach akcji „Licea”

Instytut Zdrowia Publicznego jest intensywnie zaangażowany w pracę pro publico bono na rzecz społeczności lokalnej. Poprzez działalność edukacyjną wśród uczniów szkół średnich miasta Krakowa i regionu południowej Polski, poszerzamy wiedzę młodych osób, ich rodzin i bliskich. Promujemy zdrowie i budujemy świadomość w zakresie zdrowia publicznego oraz funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Pracownicy naukowo-dydaktyczni instytutu przygotowali ciekawą ofertę zajęć dla szkół średnich, z którą można zapoznać się po kliknięciu w linki podane poniżej. W celu ustalenia terminu zajęć z uczniami prosimy uprzejmie o kontakt poprzez Sekretariat Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM (sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl).

 

Propozycje zajęć

Wykłady przeprowadzone w ramach akcji Licea (PDF)

 

Patronaty Instytutu Zdrowia Publicznego

Od 2019 roku Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM prowadzi patronat nad XLIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, zlokalizowanym w Podgórzu, przy ul. Limanowskiego 60-62. W roku 2020 patronatem zostały objęte także kolejne licea – II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, zlokalizowane przy ul. Sobieskiego 9, oraz XLII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, zlokalizowane przy ul. Studenckiej 13.

Kontynuujemy w ten sposób naszą misję edukacyjną, związaną z opieką nad uzdolnioną młodzieżą szkół licealnych oraz działania na rzecz społeczności lokalnej. W sferze patronatu są zwłaszcza uczniowie i klasy zainteresowane rozszerzaniem wiedzy z zakresu biologii i wiedzy o społeczeństwie. Patronaty są rezultatami współpracy zapoczątkowanej w ramach akcji „Licea”, w której oferujemy szeroki zakres zajęć dla uczniów szkół średnich i popularyzujemy naukę oraz promujemy zdrowie publiczne.

Strona internetowa XLIII LO w Krakowie: https://lo43krakow.pl/

 

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/43LOKrakow/

 

Strona internetowa II LO w Krakowie: http://www.sobieski.krakow.pl/

 

 

Facebook: https://www.facebook.com/liceum2/

 

Strona internetowa XLII LO w Krakowie: http://lo42krakow.pl/

 

Facebook: https://www.facebook.com/lo42krakow