Blog Zdrowia Publicznego


Czy gruźlica zagraża wciąż zdrowiu publicznemu?

Kinga Nowak: 24 marca obchodzimy Światowy Dzień Gruźlicy. Światowa Organizacja Zdrowia ustaliła ten dzień na pamiątkę wydarzenia, kiedy to w 1882 roku Robert Koch poinformował świat o wyizolowaniu prątka gruźlicy. Moglibyśmy pomyśleć, że skoro mamy dostępne szczepienie przeciwko gruźlicy, to ta choroba już nas nie dotyczy. Nie do końca jest to prawda. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia zakażonych gruźlicą jest 1,7 miliarda osób na całym świecie, zaś liczba nowych zakażeń sięga od 8 do 10 milionów rocznie.

[Publikacja] Ocena sytuacji finansowej wybranych instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w latach 2014-2018

Maciej Furman, Katarzyna Dubas-Jakóbczyk, Christoph Sowada: Wyniki wskazują, że sytuacja ekonomiczna instytutów medycznych jest zróżnicowana. W latach 2014-2018 wzrósł zarówno średni poziom przychodów ogółem placówek, jak i kosztów ogółem (w przypadku połowy analizowanych jednostek koszty rosły szybciej niż przychody). W 2018 roku 6 instytutów charakteryzowało się ujemną wartością kapitału własnego, a aż 9 jednostek generowało stratę netto. W okresie pięciu analizowanych lat, brak jest widocznej poprawy sytuacji finansowej.

Pandemia COVID-19: Czy widać światełko w tunelu?

Magdalena Kozela, Michał Zabdyr-Jamróz: W tej chwili trudno […] nie docenić potęgi nauki w XXI wieku. Blisko rok od identyfikacji nowego patogenu, nie tylko mamy już dostępną szczepionkę, ale i dostarczana jest ona na skalę masową. Jest to sytuacja niespotykana podczas żadnej z dotychczasowych epidemii. […] Jeśli udałoby się nam osiągnąć znaczne, stałe i stabilne i długotrwałe obniżanie się liczby nowych zachorowań i zgonów, to będzie to znaczny sukces. Jednak nawet on nie oznacza, że możemy odetchnąć z ulgą. […] W okresie ostatniego roku codzienne życie wielu osób zmieniło się nie do poznania. […] W dłuższej perspektywie te zmiany stylu życia mogą mieć poważne, odłożone w czasie konsekwencje zdrowotne.

Good Practices for Water Consumption Among Children

Lisa Drake: There are many ideas and interventions that target different age groups to encourage water consumption, particularly in the school environment, among children and to instil healthy lifestyle habits at the youngest ages possible. The habits that children learn and practice early and life are most likely to stay with them into adolescence and adulthood. In the adulthood it is difficult for most people to change their behaviors. Therefore, it is important to encourage positive health behaviors as early in life as possible [8]. Even though these strategies have focused on school children, everyone can reap the benefits of increasing water consumption and decreasing the consumption of beverages high in sugar and calories. These benefits include not only hydration (obviously), but also weight maintenance, suppression of hunger, and improvement of the overall health. There may not be scientific evidence that one needs to buy the newest water bottle or filter technology being advertised. However the evidence is strong that simple choices – such as carrying a bottle of water during the day and choosing to drink water instead of soda at a meal – can lead anyone on the path of better health, wellbeing, and longevity for the future.

Zdrowie planetarne, czyli ludzki wymiar kryzysu ekologicznego

Anita Zalisz: Informacje dotyczące obecnego kryzysu klimatycznego – zarówno prawdziwe i te raczej mijające się z prawdą – docierają do nas zewsząd i od wielu lat. Mimo pewnego poziomu ignorancji oraz sporej dozy dezinformacji wydaje się, że świadomość tego problemu rośnie. Temat utraty bioróżnorodności, zasolenia wód czy nieustannie podwyższającego się stężenia gazów cieplarnianych jest przez nas lekceważony lub tylko powierzchownie zagłębiany. W 2015 roku, Fundacja Rockefellera oraz czasopismo The Lancet utworzyli komisję poświęconą koncepcji Planetary Health czyli „Zdrowiu Planetarnemu”.