Blog Zdrowia Publicznego


Profilaktyk – nowy zawód w walce o zdrowie Polaków (tylko dla absolwentów Zdrowia publicznego)

Katarzyna Badora-Musiał: Potrzeba promowania zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób jest coraz bardziej widoczna. Niemal połowa zgonów w Polsce jest spowodowana czynnikami ryzyka, na które mamy wpływ. Palenie tytoniu, nieodpowiednia dieta, nadmierne spożywanie alkoholu i brak aktywności fizycznej to główne przyczyny przedwczesnych zgonów. Problem potęguje niski udział Polaków w programach profilaktycznych. Przeciążeni pracą lekarze i pielęgniarki nie są w stanie sami udźwignąć ciężaru walki z tymi problemami. Potrzebują wsparcia, a odpowiedzią na te wyzwania ma być nowy zawód medyczny – profilaktyk, wprowadzony w ustawie z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych.

[Publikacja] Jak aktywność fizyczna wpływa na zdrowie kobiet?

Kinga Słojewska, Andrzej Galbarczyk i Grażyna Jasieńska: Poziom aktywności fizycznej może mieć wpływ na zdrowie kobiet. Hormony płciowe, takie jak estrogen i progesteron, odgrywają kluczową rolę nie tylko w reprodukcji, ale także w wielu innych aspektach zdrowia kobiet. Poziomy tych hormonów są związane z ryzykiem chorób serca, osteoporozy, zaburzeń nastroju oraz depresji. Ale obniżenie poziomów hormonów płciowych ma również kluczowe znaczenie w zmniejszaniu ryzyka raka piersi u kobiet. Najnowsze publikacje wskazują, że aktywność na poziomie 10 tyś. kroków dziennie obniża nie tylko ogólne ryzyko zgonu, ale również ryzyko zgonu z powodu chorób nowotworowych. Brak jest natomiast popartych dowodami rekomendacji dotyczących liczby kroków i ryzyka raka piersi. Szczególnie badań testujących zależność między liczbą kroków a stężeniem hormonów płciowych, o których wiemy, że ich poziom wpływa na to ryzyko tego nowotworu. Tę lukę uzupełniamy naszymi badaniami.

[Publikacja] Społeczne wsparcie kobiet w ciąży może uchronić je przed depresją poporodową

Joanna Żyrek: Depresja poporodowa jest częstym problemem zdrowotnym, z którym globalnie zmaga się około 10-20% kobiet. Depresja poporodowa może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia kobiety, rozwoju dziecka i funkcjonowania rodziny. Wyniki naszego badania sugerują, że wsparcie społeczne jest ważnym czynnikiem chroniącym przed depresją poporodową – im większe wsparcie społeczne otrzymuje kobieta w ciąży, tym ryzyko wystąpienia depresji poporodowej jest mniejsze.

Dlaczego tak trudno jest realizować proste cele – szczególnie związane ze zdrowym stylem życia

Karolina Koziara: Większość z nas, doświadczyła przynajmniej raz w życiu rozbieżności między tym co planujemy i chcemy wykonać, a naszym rzeczywistym działaniem. Na podstawie badań i obserwacji klinicznych, naukowcy oraz terapeuci starali się wypracować jak najbardziej efektywne metody, które mogłyby pomóc w skutecznym dążeniu do celu. Oczywiście cele z jakimi przychodzili pacjenci były bardzo różne, od tych związanych ze zdrowiem, do celów związanych z pracą czy zarządzaniem czasem. Aby sprostać tej różnorodności, wypracowano metodę jak najbardziej uniwersalną i możliwie elastyczną, znaną dzisiaj pod nazwą SMART.

[Publikacja] Położna przy porodzie najlepszą inwestycją!

Ilona Nenko: Celem naszego najnowszego badania, było sprawdzenie czy kobiety, które mają indywidualne wsparcie położnej w trakcie porodu otrzymują „lepszą” opiekę okołoporodową. […] Poród jest szczególną sytuacją, w której kobietom od zawsze towarzyszyły inne kobiety. Współcześnie tymi kobietami są położne. Jednak w polskich szpitalach często jedna położna wspiera jednocześnie kilka rodzących. Są to kobiety, które poznała dopiero w szpitalu, z którymi nie zawsze miała szansę na dłuższą rozmowę o potrzebach, oczekiwaniach, wcześniejszych doświadczeniach – kobiety, z którymi nie miała szansy nawiązać relacji. A ta relacja w porodzie okazuje się być kluczowa, bo zapewnia rodzącej poczucie bezpieczeństwa i przekłada się na sam przebieg porodu.