Blog Zdrowia Publicznego


Doświadczenie stresu psychologicznego w dzieciństwie a reprodukcja kobiet w dorosłości

Magdalena Klimek: Z ewolucyjnego punktu widzenia – zgodnie z „teorią historii życia” (Stearns, 2000) – doświadczenie trudnych, zagrażających przetrwaniu warunków wczesnorozwojowych, skutkować powinno przyspieszeniem procesów prowadzących do szybszego przekazania kopii własnych genów kolejnym pokoleniom. Oznacza to także przyspieszoną historię reprodukcyjną, tj. szybsze urodzenie pierwszego czy ostatniego dziecka, krótsze odstępy pomiędzy poszczególnymi ciążami, itd. […] Postanowiliśmy sprawdzić powyższe założenia. Poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie czy doświadczenie stresu psychologicznego w okresie dzieciństwa będzie skutkować przyspieszonym dojrzewaniem kobiet, a także przyspieszoną historią reprodukcyjną, a w konsekwencji posiadaniem liczniejszego potomstwa.

Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji

Zofia Smoleń i Patrycja Machno: Do 70% pacjentów porzuca psychoterapię przed jej zakończeniem (Garfield 1994). Dlaczego? Większość jako przyczynę wskazuje nieodpowiedniego terapeutę, który nie rozumie ich problemu, albo nie ma doświadczenia w jego leczeniu. Wydaje się zatem, że kluczem do rozwiązania problemu osób odchodzących z terapii byłoby systematyczne dopasowywanie terapeutów (doświadczeniem, specjalnością) do pacjentów biorąc pod uwagę konkretne problemy tych ostatnich. Jednak, aby pacjent dowiedział się jaki jest jego problem i jakiego terapeuty ma szukać, musi najpierw pójść do terapeuty. Powstaje pytanie: czy ten element można w jakimś wymiarze zautomatyzować. W tym tekście opisujemy naszą (udaną) próbę budowy chatbota, który zamiast zadawać milion pytań zamkniętych (jak zwykle wymaga tego ankieta), za pomocą sztucznej inteligencji analizuje wypowiedzi pacjenta i wstępnie rozpoznaje choroby psychiczne na potrzeby doboru najbardziej właściwego specjalisty.

Moda na produkty sezonowe – dla zdrowia naszego i kondycji planety

Urszula Ambroży, Ewa Błaszczyk-Błębenek i Urszula Zwierczyk: „Jedz lokalnie” to jedno z najczęściej padających haseł w kontekście redukcji śladu węglowego. Czy aby odżywiać się zdrowo, z myślą o wpływie naszych wyborów żywieniowych na środowisko naturalne, powinniśmy się kierować dystansem jaki pokonuje do nas żywność? Co jest ważniejsze – co jemy, a może skąd pochodzi dany produkt? Lokalnie czy sezonowo? Co robić, jeśli w okresie zimy czy na przednówku chcemy jednak zadbać o różnorodność w diecie, aby dostarczyć organizmowi potrzebnych mu składników odżywczych?

Ubóstwo menstruacyjne wyzwaniem zdrowia publicznego

Urszula Ambroży: Szacuje się, że miliony osób (dokładne liczby nie są znane) doświadczają ubóstwa menstruacyjnego, czyli mają ograniczony dostęp do edukacji menstruacyjnej, a także do produktów higienicznych, odpowiedniej wody, czy innej infrastruktury sanitarnej w czasie menstruacji. W ostatnich latach problem ubóstwa menstruacyjnego zyskał na znaczeniu nie tylko w kontekście zdrowia reprodukcyjnego, ale także jako podstawowego prawa człowieka. Zwraca się również uwagę, że zapewnienie godnej opieki w zakresie zdrowia menstruacyjnego należy uznać za krok w kierunku osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju określonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Dystymia. Uśmiechnięta twarz depresji

Karolina Koziara: Dystymia to zaburzenie o podobnych objawach klinicznych do klasycznej depresji, takich jak trudności z koncentracją i zmotywowaniem się do działania, problemy ze snem, utrzymujące się obniżenie nastroju czy wycofanie z kontaktów społecznych. Jednak związku z ich mniejszym nasileniem, muszą one trwać co najmniej 2 lata (!), aby można było zdiagnozować zaburzenie. Przez to, osoby dotknięte dystymią bagatelizują początkowe objawy i zgłaszają się na leczenie późno, najczęściej dopiero w chwili, gdy ich stan zbliżony jest do tego obserwowanego w depresji. Dystymia, zwana też wysoko funkcjonującą depresją, przez lata pozwala na ‘normalne’ funkcjonowanie, do tego stopnia normalne, że przez wiele osób uznawana była za jedną z cech osobowości, jak ekstrawersja czy otwartość na doświadczenia.