Blog Zdrowia Publicznego


Ryby mają głos

Joanna Stolarska: Jak mówi tradycja, w wigilijną noc zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Tym razem oddajmy go rybom. Poniżej prezentujemy krótki tekst z garścią opartych na dowodach informacji dotyczących ryb. Jakie są ich wartości odżywcze i czemu są tak ważne dla zdrowia? Jakie ryby najlepiej kupować? Zapraszamy do lektury.

[Publikacja] Czy awans społeczny może zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe?

Magdalena Kozela: Związek pomiędzy pozycją społeczno-ekonomiczną a stanem zdrowia jest dobrze udokumentowany od dekad. Jednak, zagłębienie się w szczegóły dotyczące tej zależności szybko pozwala się zorientować, że dostępne dowody naukowe (przynajmniej w kilku obszarach) ciągle pozostają niejednoznaczne. Warunki społeczno-ekonomiczne (w przeciwieństwie do wielu innych czynników ryzyka, które musimy niejako nabyć) oddziałują na nas od urodzenia. Tymczasem w analizach dotyczących zdrowia, bardzo często koncentrujemy się na efekcie końcowym, czyli tym, że gorszy stan zdrowia obserwowany jest u osób o niższej pozycji społecznej. Relatywnie rzadko natomiast poruszana jest kwestia tzw. wertykalnej mobilności społecznej, czyli zjawiska polegającego na zmianie statusu społecznego w ciągu życia. Czy fakt, że ktoś doświadczył awansu społecznego może korzystnie wpływać na jego zdrowie? Albo odwrotnie, czy obniżenie pozycji społecznej będzie związane ze zwiększeniem ryzyka zachorowania? Odpowiedzi na te pytania podjął się nasz zespół z Katedry Epidemiologii i Badan Populacyjnych.

Studia „MBA w ochronie zdrowia” na UJ CM najlepszą inwestycją w rozwój kariery menedżera ochrony zdrowia

Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, bazując na doświadczeniach dydaktycznych, badawczych i eksperckich oraz wychodząc naprzeciw nowym potrzebom rynku pracy, rozszerzył właśnie ofertę edukacyjną o studia MBA w ochronie zdrowia, prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. Z tej okazji zapraszamy do lektury omówienia rozmowy przeprowadzonej z panią dr hab. Iwoną Kowalską-Bobko, prof. UJ – Dyrektorem Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM. Rozmowę przeprowadził dr Paweł Moćko z Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania naszego Instytutu.

[Publikacja] Możliwości wdrożenia Szpitalnej Oceny Technologii Medycznych (HB-HTA) na poziomie Urzędów Wojewódzkich w Polsce

Maciej Furman: Szpitalna Ocena Technologii Medycznych (ang. Hospital-Based Health Technology Assessment, HB-HTA) [to] metodyka ewaluacji wprowadzanych procedur leczniczych i terapeutycznych w szpitalach. Za pomocą przeglądu aktualnej wiedzy z czasopism naukowych i na podstawie analizy ekonomicznej wskazuje się, czy dane rozwiązanie w szpitalu będzie miało pozytywne skutki. Poprzez analizę HB-HTA określa się w perspektywie wieloletniej, jak jakaś technologia zmieni funkcjonowanie danej jednostki. […] W swojej pracy jako zespół badawczy chcieliśmy sprawdzić, czy w Urzędach Wojewódzkich istnieją możliwości, aby wprowadzić metodykę oceny zgodną z HB-HTA…

[Publikacja] Zależność pomiędzy sytuacją finansową szpitala, a jakością opieki – wyniki przeglądu literatury

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk: W ujęciu teoretycznym zależność między jakością opieki a sytuacją finansową szpitala przybierać może dwa kierunki. Z jednej strony dobra jakość opieki może wpływać pozytywnie na finanse szpitala. […] Z drugiej strony szpital będący w dobrej kondycji finansowej posiadać może większe zasoby finansowe na inwestycje w systemy poprawy jakości czy też zatrudnienie najlepszych specjalistów. Celem naszego przeglądu literatury było zidentyfikowanie i usystematyzowanie dostępnych wyników badań dotyczących zależności pomiędzy sytuacją finansową szpitali a jakością opieki. […] Pomimo że możliwości porównania poszczególnych badań są bardzo ograniczone (różnorodność metod, metryk, kontekstu), ogólny przegląd wskazuje, że szpitale są w stanie jednocześnie poprawiać i/lub utrzymywać jakość oraz zyskowność.