Rada Instytutu

Skład Rady Instytutu Zdrowia Publicznego:

 1. Prof. dr hab. Grażyna Jasieńska – Przewodnicząca Rady Instytutu
 2. Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu
 3. Dr Tomasz Bochenek – z-ca Dyrektora instytutu
 4. Prof. dr hab. med. Andrzej Pająk
 5. Prof. dr hab. Stanisława Golinowska
 6. Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk
 7. Prof. dr hab. Andrzej Pilc
 8. Dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ
 9. Dr hab. Paweł Kawalec, prof. UJ
 10. Dr hab. Urszula Marcinkowska-Trimboli, prof. UJ
 11. Dr hab. Christoph Sowada, prof. UJ
 12. Dr hab. Alicja Domagała
 13. Dr hab. Katarzyna Dubas-Jakóbczyk
 14. Dr hab. Magdalena Kozela
 15. Dr hab. Ilona Nenko
 16. Dr hab. Andrzej Galbarczyk
 17. Dr Ewa Kocot – przedstawiciel nauczycieli akademickich
 18. Mgr inż. Justyna Foltyn-Heretyk – przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi
 19. Franciszek Lewiński – przedstawiciel studentów