Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego – projekty