Sebastian Sikorski

Profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych – Katedra Prawa Administracyjnego i Samorządu Terytorialnego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Adwokat wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, członek Sekcji Prawa Medycznego i Farmaceutycznego. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów leczniczych, organizacji pracodawców w ochronie zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Telemedicine, Innovative Technologies and Digital Health Working Group Telemedicine, The European Federation of Internal Medicine (EFIM) – współpracownik.

Ekspert ds. prawa medycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej oraz Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego.

Wykładowca na studiach podyplomowych – Zarządzanie podmiotami leczniczymi, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH w Warszawie.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego, administracyjnego i cywilnego oraz prelegentem na licznych konferencjach naukowych i biznesowych.

Współpracuje z Polityką Zdrowotną, Gazetą Prawną, Portalem Prawo.pl, oraz wydawnictwami: Wolters Kluwer, C.H. Beck.

W latach 2007–2009 dyrektor Departamentu Klientów Instytucjonalnych w Invest Bank S.A.

W okresie od 2005 – 2007 r. zajmował m.in. stanowisko naczelnika Wydziału Obsługi Sektora Ochrony Zdrowia w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Delegowany do bezpośredniej współpracy z Ministrem Zdrowia oraz jako ekspert banku w Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu RP.