dr Bartosz Balcerzak

WYKSZTAŁCENIE

2011                 uzyskanie tytułu doktora nauk o zdrowiu na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

1998-1999      Zdrowie Publiczne – podyplomowe, dzienne studia magisterskie,

                           Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Maastricht, Holandia,

1986 – 1991    biologia, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ, Kraków

 

KARIERA ZAWODOWA

2005 – 2011    Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego WNoZ UJ CM Kraków,  wykładowca,

1997 – 2005    Zakład Zdrowia i Środowiska, Instytut Zdrowia Publicznego WOZ CM UJ, Kraków,  asystent,

1996 – 1997    Zakład Promocji  Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej, Szkoła Zdrowia Publicznego CM UJ, Kraków, starszy referent,

1993 – 1996    Wojewódzki Szpital Zespolony w Nowym Sączu, młodszy asystent,

 

SZKOLENIA

2004                staż: ”Walka z zakażeniami szpitalnymi” w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w instytucjach szpitalnych” – Centre Hospitalier Intercommunal Du Pays Des Hautes Falaise, Fecamp, Francja.

2003                staż: ”Kształcenie w oparciu o problem w zdrowiu publicznym (PBL)”, Faculty of Health Sciences, Maastricht University, Holandia.

2003                staż: ”Kształcenie w oparciu o społeczność lokalną w zdrowiu publicznym (Community based education)”, School of Health and Related Research (ScHARR) University of Sheffield, Wielka Brytania.

2002                kurs: „Zarządzanie środowiskowym ryzykiem dla zdrowia”, Summer University of Southern Stockholm i Royal Institute of Technology (KTH), Sztokholm, Szwecja.

1998                kurs letni : „Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia: Teoria i Praktyka”, Szkoła Letnia Uniwersytetu w Maastricht, Holandia,

1996                kurs letni: „Kształcenie Zarządzających na Potrzeby Systemu Opieki Zdrowotnej”, Hogeschool van Amsterdam, Holandia, 

1996                warsztaty WHO: „Środowisko i Zdrowie: Nowe Podejścia do Nauczania”,                       Budapeszt, Węgry.                

 

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • analiza polityki zdrowia środowiskowego
 • ocena interwencji w zdrowiu środowiskowym
 • komunikowanie środowiskowego ryzyka dla zdrowia
 • wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie

 

PRACA DYDAKTYCZNA

Przedmioty nauczane na kierunku Zdrowie Publiczne w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 • „Środowiskowe uwarunkowania zdrowia”
 • „Zdrowie środowiskowe”

Dodatkowo doświadczenie w nauczaniu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej

 

WYBRANE PUBLIKACJE NAUKOWE

 1. Balcerzak B., 2017, Lokalne działania mające na celu ochronę powietrza a system oceny wpływu na zdrowie. w: Model oceny wpływu regulacji prawnych i instytucjonalnych na zdrowie Health Impact Assessment., Warszawa Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, s. 181-210.
 2. Balcerzak B., Magiera A., 2015, Informowanie o środowiskowym ryzyku dla zdrowia związanym z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie, przez wybrane dzienniki lokalne z lat 2009–2013, Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine, 18 (2): 48-57.
 3. Ścibor M., Balcerzak B., Czernecka Ż., Malinowska-Cieślik M., 2015, Ocena jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową mieszkających w Krakowie w strefach różniących się stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10), Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine, 18 (1): 45-53.
 4. Konarski P., Miśnik M., Zawada A., Olszewska-Czopik K., Iwanejko I., Ścibor M., Balcerzak B., Hałuszka J., 2014, Development of characterization procedure of particulate matter pollution collected in immediate vicinity of urban residents, Interface Anal., 46:389-292.
 5. Balcerzak B., Ścibor M, Malinowska-Cieślik M., 2012, Percepcja jakości powietrza oraz jej skutków zdrowotnych jako przedmiot badań w obszarze zdrowia publicznego, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 10 (1): 15-26.
 6. Konarski, K. Kaczorek, B. Balcerzak, J. Haluszka, M. Scibor, I. Iwanejko and A. Zawada, 2011, SIMS depth profile analysis of particles collected in an urban environment, Surf. Interface Anal. 2011, 43, 470–474.
 7. Balcerzak, 2004, Oczekiwania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne, w: Czabanowska K. i Włodarczyk C. (red.) Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, str.269-288.
 8. Balcerzak B., 2002, Państwowa Inspekcja Sanitarna – w stronę nowego zdrowia publicznego?, Zdrowie Publiczne, 112 (2): 212-221.