dr hab. Alicja Domagała

Dyżury, przedmioty i harmonogram │ Consultations, courses, schedule: USOS 
e-mail: alicja.domagala@uj.edu.pl
tel. │ phone: (+48) 12 433-28-16
pok. │ room: 3.13


Wybrane projekty │ Selected projects:

 • Projekt European Union’s Health Programme: A Roadmap out of medical deserts into supportive health workforce initiatives and policies (ROUTE-HWF), 2021-2024 – No. 101018379: www.route-hwf.eu
 • Projekt Narodowego Centrum Nauki, OPUS 2015, Badanie czynników i poziomu satysfakcji zawodowej polskich lekarzy w porównaniu z lekarzami z innych krajów Europy – w kontekście problemu emigracji. Nr 2015/19/B/HS4/00121, okres realizacji: 2016- 2018.
 • Health Impact Assessment (HIA), w ramach Programu PL 13 pn. Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu, (Norweski Mechanizm Finansowy), 2015-2017. Odpowiedzialna za moduł pt. Współpraca sektora zdrowia i edukacji z wykorzystaniem koncepcji Health Impact Assessment.
 • Projekt WHO pt. Challenges in health care – central human and organizational resources in Poland,we współpracy z Krajową Szkołą Administracji Publicznej.

Publikacje z lat 2015-2020│ Publications 2015-2020:

 1. Domagała A, Dubas-Jakóbczyk K. Migration intentions among physicians working in Polish hospitals. Health Policy. 2019; 123 (8), p. 782-789. org/10.1016/j.healthpol.2019.06.008. IF=2.075.
 2. Domagała A, Bała MM, Peña-Sánchez JN, Storman D, Świerz M, Kaczmarczyk M, Storman M. Satisfaction of physicians working in hospitals within the European Union – state of the evidence based on systematic review. European Journal of Public Health. 2019; 29 (2), p. 232-241. org/10.1093/eurpub/cky117. IF=2.234.
 3. Domagała A, Klich J. Planning of Polish physician workforce – systemic inconsistencies, challenges and possible ways forward. Health Policy. 2018; 122 (2), p. 102-108. org/10.1016/j.healthpol.2017.11.013. IF=2.075.
 4. Domagała A, Peña-Sánchez JN, Dubas-Jakóbczyk K. Satisfaction of physicians working in Polish hospitals – cross sectional study. J. Environ. Res. Public Health. 2018; 15. 2640. doi.org/10.3390/ijerph15122640. IF=2.468.
 5. Peña-Sánchez JN, Domagała A, Dubas-Jakóbczyk K, Polak M.
  A multidimensional questionnaire to measure career satisfaction of physicians: validation of the Polish version of the 4CornerSAT. J. Environ. Res. Public Health. 2020; 17(3), 1033. doi.org/10.3390/ijerph17031033. IF=2.468.
 6. Dubas-Jakóbczyk K, Kocot E, Domagała A, Mikołajczyk T, Adamski ed. by Kuchenmuller T., Biermann O. EVIPNet. Europe. Situation analysis on evidence-informed health policy-making. Poland. Copenhagen. WHO Regional Office for Europe, EVIPNet Europe Series. 2019; No 2.
 7. Domagała Zasoby pracy dla ochrony zdrowia – deficyty kadrowe i metody ich przezwyciężania. Health workforce: personnel shortages and ways to overcome them. [w] Co dalej z ochroną zdrowia w Polsce – stan i perspektywy. red. Balcerowicz E. Warszawa: CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych – Fundacja Naukowa, 2018.
 8. Domagała Współpraca sektora zdrowia i edukacji z wykorzystaniem koncepcji Health Impact Assessment [w] Model oceny wpływu regulacji prawnych i instytucjonalnych na zdrowie: Health Impact Assessment (HIA). Red. Włodarczyka W.C. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Kraków – Warszawa 2000.
 9. Dubas-Jakóbczyk K, Domagała A. Stymulowanie realizacji samorządowych programów zdrowotnych – w świetle doświadczeń międzynarodowych. [w] Regionalizacja polityki zdrowotnej w Polsce. Holly Romuald. Krajowy Instytut Ubezpieczeń, Łódź-Warszawa 2016. s. 249-271.
 10. Dubas-Jakóbczyk K, Domagała A, Kiedik D, Peña-Sánchez JN. Exploring Satisfaction and Migration Intentions of Physicians in Three University Hospitals in Poland.  J. Environ. Res. Public Health. 2020; 17 (1), 43. doi.org/10.3390/ijerph17010043.
  IF 2,468.
 11. Dubas-Jakóbczyk K, Domagała A, Mikos M. Impact of the doctor deficit on hospital management in Poland: a mixed-method study. Int J Health Plann Mgmt. 2019; 34, nr 1, s. 187-195. org/10.1002/hpm.2612. (40 pkt MNiSW). IF 1,450.
 12. Brzostek T, Domagała Impact of the quality of management on the general improvement of the healthcare system. Technology and Health Care. 2019; 27(1):107-110. doi: 10.3233/THC-181513. IF 0,787.
 13. Domagała A, Bała MM, Storman D, Peña-Sánchez JN, Świerz MJ, Kaczmarczyk M, Storman M. Factors Associated with Satisfaction of Hospital Physicians: a Systematic Review on European Data. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018; 15(11):2546. org/10.3390/ijerph15112546. IF 2,468,
 14. Dubas-Jakóbczyk K, Sowada Ch, Domagała A, Więckowska B. Building hospital capacity planning mechanisms in Poland: The impact of 2016/2017 regulatory changes. Int J Health Plann Mgmt. 2018; 33: e403– e415. org/10.1002/hpm.2493. IF 1,450.
 15. Domagała A, Kowalska – Bobko I. Governmental institutions involved in health promotion for older people in selected European Union countries. Biostat, Public Health. 2017; 14 (2) e12423-1-e12423-12, doi: 10.2427/12423.
 16. Czabanowska K, Domagała A, Kalaitzi S, Krogulec A, Burazeri G, Babich S. Exploring the Added Value of Women Health Care Managers in Poland. Mater Sociomed. 2017; Dec;29(4):280-285. doi: 0.5455/msm.2017.29.280-285.
 17. Sitko SJ, Kowalska-Bobko I, Mokrzycka A, Zabdyr-Jamróz M, Domagała A, Magnavita N, Poscia A, Rogala M, Szetela A, Golinowska Institutional analysis of health promotion for older people in Europe – concept and research tool. BMC Health Serv. Res. 2016; 5;16 Suppl 5:327. doi: 10.1186/s12913-016-1516-1.
  IF 1,827.
 18. Skucha E, Domagała A. Problem migracji w grupie ratowników medycznych. Polityka Społeczna. 2018; Vol. 45, issue 2(527), str. 24-29. (12 pkt.)
 19. Paplaczyk M, Domagała A, Radosz Z, Przybycień M, Bonior Czynniki wpływające na sposoby radzenia sobie ze stresem prezentowane przez personel pielęgniarski pracujący na oddziałach chirurgicznych. Public Health Forum. 2018; Vol. 4, nr 2. (7 pkt. MNiSW).
 20. Paplaczyk M, Radosz Z, Domagała A, Chrobak-Bień J, Przybycień M, Dusińska P, Bonior Burnout phenomenon among nursing staff working in surgical wards. Public Health Forum. 2018; Vol. 4, nr 4, s. 251-262 (7 pkt. MNiSW).
 21. Poscia A, Falvo R, La Milia DI, Collamati A, Pelliccia F, Kowalska-Bobko I, Domagała A, Ricciardi W, Magnavita N, Moscato U. Healthy ageing – happy ageing: Health Promotion for Older People in Italy, Zeszyty Naukowej Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2017; Tom 15, Nr 1, str. 34-48 (11 pkt. MNiSW).
 22. Falvo R, Poscia A, Magnavita N, La Milia DI, Collamati A, Moscato U, Kowalska-Bobko I, Domagała A, Câmara G, Costa A. Health promotion for older people in Portugal. Zeszyty Naukowe Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2017; 15 (1)1, s. 49-61 (11 pkt. MNiSW).
 23. Sowada Ch, Kowalska-Bobko I, Mokrzycka A, Domagała A, Zabdyr-Jamróz M, Tambor M, Golinowska S. The activities of older people when healthy aging policy and funding is limited. The institutional and financial dimensions of health promotion for older people in Poland. Zeszyty Naukowe Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2017; 15 (1), s. 69-84 (11 pkt. MNiSW).
 24. Tambor M, Domagała A, Zabdyr-Jamróz M, Kowalska-Bobko I, Sowa A, Sowada Ch, Golinowska S, Baji P, Health promotion for older people in Hungary: The need for more action. Zeszyty Naukowe Zdrowie Publiczne i Zarządzanie; 2017; 15 (1), s. 96-107 (11 pkt.MNiSW).
 25. Pavlova M, Atanasova E, Moutafova E, Sowa A, Kowalska-Bobko I, Domagała A, Golinowska S, Groot W. Political will against funds deficiency: Health promotion for older people in Bulgaria. Zeszyty Naukowe Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2017; 15 (1) 108-115 (11 pkt.MNiSW).
 26. Pavlova M, Murauskiene L, Miteniece E, Sowa A, Kowalska-Bobko I, Domagała A, Groot W. Health promotion for older people in Lithuania: Between bureaucratic and financial constraints. Zeszyty Naukowe Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2017; 15 (1) s. 116-124 (11 pkt.MNiSW).
 27. Rupik M, Domagała A. Motywowanie kadry medycznej zatrudnionej na umowach kontraktowych. Public Health Forum. 2016; Vol. 2, nr 1, s. 19-24. (7 pkt. MNiSW).
 28. Domagała A. Współpraca sektora zdrowia i edukacji i z wykorzystaniem idei Health Impact Assessment. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. 2015; 13, nr 1, s. 37-45. (11 pkt. MNiSW).
 29. Domagała A, Dubas-Jakóbczyk K, Topór-Mądry R. Ewaluacja Programów Zdrowotnych – od teorii do praktyki. Public Health Forum. 2015; 2:108-114 (7 pkt. MNiSW).
 30. Sowada C, Sagan A, Kowalska-Bobko I, Badora-Musiał K, Bochenek T, Domagała A, Dubas-Jakóbczyk K, Kocot E, Mrożek-Gąsiorowska M, Sitko S, Szetela A, Szetela P, Tambor M, Więckowska B, Zabdyr-Jamróz M, van Ginneken E. Poland: Health system review. Health Systems in Transition. World Health Organsiation. European Observatory on Health Systems and Policies. 2019; 21(1): 1–235. W tej publikacji jestem autorem podrozdziału 4.2 pt: Human resources (s. 113-127).

Wybrane publikacje sprzed 2015 r. │ Selected publications pre-2015:

 • Domagała A., Wykształcona kadra menedżerska jako warunek skutecznego zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2014, t./vol. 2, nr 2: 58-62.
 • Domagała A., Planowanie kadr medycznych systemu zdrowotnego – potrzeba czy konieczność? Zeszyty Naukowe  Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie. Pismo Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, 2013, t./vol. 11, cz./pt. A: 148-158.
 • Włodarczyk C.W., Domagała A., Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, nr 2/2011: 29-41.
 • Domagała A., Dubas-Jakóbczyk K., Topór-Mądry R., Ewaluacja Programów Zdrowotnych – od teorii do praktyki, Public Health Forum, 2015; 2: 108-114.
 • Domagała A., Klich J. Planning of Polish physician workforce – systemic inconsistencies, challenges and possible ways forward, Health Policy, Health Policy, 2018, 122: 102-108.
 • DomagałaA., Kowalska-Bobko I., Governmental institutions involved in health promotion for older people, Biostat. Public Health, 2017, Vol. 14, nr 2.
 • Czabanowska K., Domagała A., Kalaitzi S., Krogulec A., Burazer G., Babich S., Exploring the Added Value of Women Health Care Managers in Poland, Materia SocioMedica, 2017 : Vol. 29, nr 4: 280-285.