Ewa Kocot

Adiunkt w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego IZP WNZ UJ CM. Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki UJ w Krakowie (magister matematyki). Ukończyła również studia podyplomowe „Administracja szpitalem i zarządzanie zdrowiem publicznym” w Szkole Zdrowia Publicznego UJ w Krakowie. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2009 roku za pracę dotyczącą zastosowania wskaźników zdrowotnych w prognozach makroekonomicznych w ochronie zdrowia. Główny obszar jej badań naukowych stanowią zagadnienia związane z analizą przychodów i wydatków w ochronie zdrowia (determinanty i prognozy) oraz metody pomiaru efektów zdrowotnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu ekonomiki zdrowia i analiz danych w sektorze ochrony zdrowia.