Paweł Kawalec

Doktor habilitowany, kierownik Zakładu Badań nad Żywieniem i Lekami Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego CM UJ; specjalista zdrowia publicznego. Od 2002 roku zatrudniony w Instytucie Zdrowia Publicznego CM UJ. Prowadzi badania naukowe i zajęcia dydaktyczne w takich obszarach jak: farmakoekonomika, Ocena Technologii Medycznych, Medycyna Oparta na Faktach (EBM), gospodarka lekiem, farmakologia.

Jest kierownikiem i wykonawcą licznych projektów krajowych i międzynarodowych, autorem i współautorem ponad stu publikacji międzynarodowych.Uczestniczył w opracowaniu polskich wytycznych przygotowywania analiz Oceny Technologii Medycznych.