Małgorzata Marzec

Doktor nauk ekonomicznych (obrona w 2003 na Akademii Ekonomicznej w Krakowie). Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i Bankowości oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznych w Krakowie. W latach 2003 – 2005 vice-kierownik studiów podyplomowych z zakresu badań marketingowych. Od 2019 do chwili obecnej kierownik studiów I i II stopnia Zarządzanie Publiczne, prowadzonego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Specjalizuje się i prowadzi badania naukowe w zakresie rachunkowości, bankowości, ubezpieczeń, finansów (instytucji biznesowych oraz instytucji non profit) badań rynkowych i marketingowych dot. instytucji finansowych, biznesowych i non profit. Od kilku lat zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na problematyce rachunkowości, zaufania, CSR oraz idei WLB.
Prowadzone kursy: Postawy Rachunkowości, Rachunkowość Finansowa, Rachunkowość Zarządcza, Rachunkowość Sektora Finansów Publicznych, Rachunkowość (na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia), Zarządzanie Zaufanie i CSR, Mechanizmy i Źródła Finansowania Podmiotów Ekonomii Społecznej, Zarządzanie Finansami Publicznymi.