Bartosz Balcerzak PhD

Educational Qualifications:

2011   Doctor of Philosophy (with Honours) in Health Sciences at the Faculty of Health Sciences, Jagiellonian University Medical Collage, Kraków (Thesis: An assessment of the possibility to shape the environment in localities – members of the Polish Healthy Cities Association: A qualitative analysis of competent informants’ opinions)

1999   Master of Public Health at the Faculty of Health Sciences, Maastricht University, the Netherlands (Thesis: “An Ecosystematic Perspective on the Impending Reintegration of Environmental Health and Health Promotion”)

1991  Master of Science in Biology at the Faculty of Biology and Earth Sciences (Thesis: “The changes of the deep temperture of the Common Pheasant’s body”)

 

Professional experience:

2011         assistant professor at Environment and  Health Department, Jagiellonian Institute of Public Health, Kraków,

 

2005-2011    lecturer at Environment and  Health Department, Jagiellonian Institute of Public Health, Kraków,

 

1997-2005    assistant at Environment and  Health Department, Jagiellonian Institute of Public Health, Kraków,

 

1996-1997    project manager and official in charge of the administration at Health Promotion and Education Department, Jagiellonian School of Public Health, Kraków

 

1993 -1996   junior assistant at Central Analytical Laboratory of Regional Hospital in Nowy Sącz 

 

1985 – 1986  office clark at the Central Office of Regional Hospital in Nowy Sącz

 

Courses completed:

2004               ”The Improvement of the Quality and Safety of the Hospital Services” – Centre Hospitalier Intercommunal Du Pays Des Hautes Falaise, Fecamp, France.

2003             ”Problem Based Lerning (PBL)”, Faculty of Health Sciences, Maastricht University, the Netherlands.

2003             ”Community based education in the public health scope”, School of Health and Related Research (ScHARR) University of Sheffield, The United Kongdom.

2002             “Environmental Risk Management”, Summer University of Southern Stockholm i Royal Institute of Technology (KTH), Sztokholm, Sweden.

1998             “Health Education and Health Promotion: Theory and Practice”, The Maastricht Summer University”, the Netherlands.

1996             “Management Education in Healthcare” conducted at the Hogeschool van Amsterdam, the Netherlands.

1996             “Environment and Health: New Approaches to Teaching” organized by WHO, Budapest, Hungary.

 

 Teaching experiences in fields of:

 • Environmental Health
 • Health Education and Health Promotion

 

Membership of professional organizations:

 • Polish Society of Environmental Medicine

 

Current research interests:

 • Environmental health policy analysis
 • Evaluation of the environmental health intervention
 • Risk communication in environmental health
 • Air quality influence on health

 

Selected publications:

 1. Balcerzak B., 2017, Lokalne działania mające na celu ochronę powietrza a system oceny wpływu na zdrowie. w: Model oceny wpływu regulacji prawnych i instytucjonalnych na zdrowie Health Impact Assessment., Warszawa Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, s. 181-210.
 2. Balcerzak B., Magiera A., 2015, Informowanie o środowiskowym ryzyku dla zdrowia związanym z zanieczyszczeniem powietrza w Krakowie, przez wybrane dzienniki lokalne z lat 2009–2013, Medycyna Środowiskowa-Environmental Medicine, 18 (2): 48-57.
 3. Ścibor M., Balcerzak B., Czernecka Ż., Malinowska-Cieślik M., 2015, Ocena jakości życia pacjentów z astmą oskrzelową mieszkających w Krakowie w strefach różniących się stężeniem pyłu zawieszonego w powietrzu (PM10), Medycyna Środowiskowa – Environmental Medicine, 18 (1): 45-53.
 4. Konarski P., Miśnik M., Zawada A., Olszewska-Czopik K., Iwanejko I., Ścibor M., Balcerzak B., Hałuszka J., 2014, Development of characterization procedure of particulate matter pollution collected in immediate vicinity of urban residents, Interface Anal., 46:389-292.
 5. Balcerzak B., Ścibor M, Malinowska-Cieślik M., 2012, Percepcja jakości powietrza oraz jej skutków zdrowotnych jako przedmiot badań w obszarze zdrowia publicznego, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 10 (1): 15-26.
 6. Konarski, K. Kaczorek, B. Balcerzak, J. Haluszka, M. Scibor, I. Iwanejko and A. Zawada, 2011, SIMS depth profile analysis of particles collected in an urban environment, Surf. Interface Anal. 2011, 43, 470–474.
 7. Balcerzak, 2004, Oczekiwania Państwowej Inspekcji Sanitarnej jako potencjalnych pracodawców absolwentów kierunku: zdrowie publiczne, w: Czabanowska K. i Włodarczyk C. (red.) Zatrudnienie w zdrowiu publicznym w Europie., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, str.269-288.
 8. Balcerzak B., 2002, Państwowa Inspekcja Sanitarna – w stronę nowego zdrowia publicznego?, Zdrowie Publiczne, 112 (2): 212-221.