Echa Międzynarodowej Konferencji Naukowej (on-line) „Zdrowie Publiczne – dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania” – 07. i 08. października 2021 r.

19.10.2021 r.     Kulminacją wielu wydarzeń i inicjatyw popularno-naukowych, związanych z jubileuszem XXX-lecia uniwersyteckiego zdrowia publicznego w Polsce oraz powstania Szkoły / Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum (WNZ UJ CM) w Krakowie, była  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zdrowie Publiczne – dotychczasowe osiągnięcia i nowe wyzwania”. Odbyła się ona w  dniach 07. i 08. października 2021 r, gromadząc kilkuset uczestników nie tylko z Polski, lecz również wielu innych krajów. Wśród wykładowców, panelistów, widzów i słuchaczy znaleźli się goście z różnych ośrodków polskich, a także m.in. z Belgii, Danii, Egiptu, Etiopii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Izraela, Malty, Meksyku, Niderlandów, Niemiec, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajwanu, Turcji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii. Konferencja była prowadzona w języku polskim i angielskim, z zapewnieniem tłumaczenia symultanicznego.

Otwarcia konferencji dokonali Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum; Dr hab. Piotr Pierzchalski, prof. UJ – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM; Prof. John Middleton – Prezes The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER); Dr Natasha Azzopardi-Muscat – Dyrektor Division of Country Health Policies and Systems, EuroWHO; Dr Andrzej Ryś – Dyrektor ds. systemów opieki zdrowotnej, produktów medycznych i innowacji przy Komisji Europejskiej oraz Dr hab. Iwona Kowalska-Bobko, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego, WNZ UJ CM. Prowadzącym tę pierwszą część konferencji był Pan Bartosz Kwiatek, znany dziennikarz telewizyjny, specjalizujący się w tematyce ochrony zdrowia.

Konferencja zorganizowana została przez Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM, we współracy z międzynarodowym stowarzyszeniem ASPHER. Partnerem wydarzenia było Miasto Kraków, zaś patronat honorowy sprawowali m.in. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum oraz Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ponadto, patronatu honorowego  i bezpośredniego, aktywnego wsparcia dla organizacji konferencji udzielił Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM –  macierzystej jednostki Instytutu Zdrowia Publicznego w strukturze uniwersyteckiej.

Treści przedstawiane i omawiane podczas konferencji (pomiędzy panelistami, ale także widzami i słuchaczami, na bieżąco i za pośrednictwem funkcji czatu) były podzielone na plenarne sesje dyskusyjne:

  • Kierunki rozwoju zdrowia publicznego – z przeszłości w przyszłość. Zmierzch starego świata?
  • Zdrowie publiczne w czasie pandemii COVID-19
  • Nowe wyzwania dla zdrowia publicznego
  • Doświadczenia międzynarodowe w nauczaniu zdrowia publicznego i kompetencje absolwentów zdrowia publicznego
  • Forum absolwentów i pracodawców – zdrowie publiczne z perspektywy ukończonych studiów wyższych i rynku pracy

Każdą sesję plenarną podsumowywała dwójka lub trójka polskich lub zagranicznych Absolwentów Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM. W końcowej części konferencji odbyły się 2 sesje z wykładami przeprowadzonymi przez studentów i doktorantów z obszaru zdrowia publicznego, z wielu krajów, pod nazwą:

  • Prezentacje młodych naukowców

Sesje młodych naukowców zakończyły się przyznaniem nagród dla najlepszej prezentacji, ufundowanych przez stowarzyszenie ASPHER oraz Miasto Kraków. Pełny program konferencji dostępny jest pod linkiem: https://30izp.conference.edu.pl/program/

W ramach obchodów jubileuszu, w okresie od marca do października 2021 roku przeprowadzonych zostało także 7 webinariów popularno-naukowych, dotyczących różnych zagadnień współczesnego zdrowia publicznego. Wkład merytoryczny do webinariów włożyły poszczególne jednostki organizacyjne Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM, kolejno: Zakład Polityki Zdrowotnej i Zarządzania; Zakład Badań nad Żywieniem i Lekami; Katedra Epidemiologii i Badań Populacyjnych; Studenckie Koło Naukowe „Prawo w zdrowiu”; Zakład Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego; Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia oraz Zakład Zdrowia i Środowiska. Webinaria, podobnie jak konferencja, odbyły się w formie zdalnej i były otwarte dla wszystkich zainteresowanych. W obchody jubileuszu wplotła się również tegoroczna edycja akcji edukacyjnej, związanej z bliską współpracą ze szkołami średnimi, która nazywana jest w Instytucie akcją „Licea”, będąc także elementem prowadzonej przez UJ akcji „Uniwersytet Bliżej Was”.

W ten sposób tegoroczny jubileusz stał się okazją do popularyzacji zdrowia publicznego i uświadomienia jego roli w życiu jednostek i całych społeczeństw, w tym również lokalnych społeczności, a także uświadomienia możliwości karier zawodowych w obszarze zdrowia publicznego. Umiędzynarodowieniu działań prowadzonych lokalnie służy udział Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w światowej akcji To Jest Zdrowie Publiczne – This Is Public Health (TIPH) GLOBAL. Więcej o jubileuszu i historii Szkoły / Instytutu Zdrowia Publicznego, a także o udziale krakowskiej Alma Mater w światowej akcji TIPH GLOBAL można dowiedzieć się pod linkami w rubrykach Aktualności oraz Blog Zdrowia Publicznego:

 

Opracowanie: Tomasz Bochenek


Powrót