Webinarium “Dimensions of the Impact of Health Literacy”

24.05.2022 r.

Kompetencje zdrowotne to jedna z kluczowych koncepcji współczesnej promocji zdrowia. W trakcie Światowej Konferencji Promocji Zdrowia, która odbyła się w Szanghaju w 2016 roku, uznano je za krytyczną determinantę zdrowia.  Z wielu przeprowadzonych do tej pory badań wynika, że ich poziom ma związek z zachowaniami zdrowotnymi i stylem życia, radzeniem sobie w kontaktach z systemem opieki zdrowotnej, a także korzystaniem z interwencji prewencyjnych. Pacjenci z chorobami przewlekłymi posiadający adekwatne kompetencje zdrowotne w większym stopniu przestrzegają zaleceń lekarskich i lepiej kontrolują przebieg swojej choroby.

W trakcie webinarium poświęconego obszarom oddziaływania kompetencji zdrowotnych, prelegenci  omówią ich znaczenie dla kształtowania korzystnego stylu życia, ich związek z udziałem w sieciach społecznych i dobrostanem, a także potencjalne znaczenie dla ochrony przed negacjonizmem szerzącym się przy okazji wielkich wyzwań dla zdrowia publicznego. Warto zauważyć, że wynikiem rosnącego zainteresowania kompetencjami zdrowotnymi, są różne pochodne pojęcia odnoszące się do wybranych aspektów zachowań i postaw zdrowotnych, jak np. kompetencje żywieniowe czy też kompetencje zdrowia publicznego. Te ostatnie są istotnym elementem partycypacji społeczeństw w kształtowaniu środowiska społecznego sprzyjającego korzystnym decyzjom zdrowotnym. W trakcie webinarium, zostanie też przedstawiony aspekt kształtowania kompetencji zdrowotnych z punktu widzenia polityk krajowych i instytucjonalnych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rejestracji i udziału w webinarium.

Link do rejestracji

Dimensions of the Impact of Health Literacy v2 (web link)


Powrót