Udział IZP WNZ UJ CM w konferencji dotyczącej wpływu, jaki wojna na Ukrainie wywiera na zdrowie publiczne

 

11.06.2022   W dniu 20 maja 2022 r, w Gdańsku odbyła się konferencja pod nazwą „War in Ukraine and Public Health”, w trybie hybrydowym, tj. stacjonarnie oraz zdalnie. Konferencję zorganizował Gdański Uniwersytet Medyczny oraz ASPHER (Association of Schools of Public Health in the European Region). Prowadzącymi sesję zatytułowaną “Impact of war on public health” byli prof. Iwona Kowalska-Bobko i dr Tomasz Bochenek z IZP WNZ UJ CM. Wydarzenie stanowiło element tegorocznego European Public Health Week, a także Gdańskich Dni Zdrowia. Prelegentów konferencji i uczestników dyskusji oraz zajęć warsztatowych stanowiło liczne grono międzynarodowe. Poza przedstawicielami polskich ośrodków akademickich i władz samorządowych Gdańska, konferencja zgromadziła osoby zaangażowane w zdrowie publiczne na Ukrainie (Łuck, Ostróg, Lwów, Kijów), we Francji, w Niemczech, Mołdawii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Libanie i Kanadzie.

 

Zapis wystąpień konferencyjnych można znaleźć na YouTube, pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=SV0IS3grpUw&t=15636s

 

Opracowanie: Tomasz Bochenek

 


Powrót