Strategie szczepień w Europie po pandemii COVID-19

2.07.2023

Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia WNZ UJCM jest partnerem projektu „European Vaccination Beyond COVID-19” (EUVABECO, nr 101132545), który został zakwalifikowany do finansowania w ramach kolejnego konkursu programu EU4 Health Programme zatytułowanego „Call for proposals to support Member States and other relevant actors to implement relevant results of innovative public health research in relation to vaccination against COVID-19” (EU4H-2022-PJ-5). Pracami zespołu po stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum będzie kierował Kierownik Zakładu dr hab. Mariusz Duplaga.

Projekt ma na celu przygotowanie planów wdrożenia w krajach członkowski Unii Europejskiej rozwiązań, które zostały opracowane w czasie pandemii COVID-19 w celu usprawnienia strategii szczepień. W pierwszym etapie, zespół projektowy dokona przeglądu praktyk szczepień w krajach członkowskich oraz na świecie. Zidentyfikowane praktyki szczepień zostaną skonfrontowane z celami zdrowia publicznego w poszczególnych krajach. Plany wdrożeniowe zostaną następnie sformalizowane, opisane i zweryfikowane w ramach aktywności pilotażowych. W ramach wstępnej oceny na potrzeby wniosku projektowego wskazano takie rozwiązania jak karta szczepień, system prognozowania przebiegu pandemii, oparte na dowodach modelowanie skutków interwencji czy też system wspomagania decyzji dotyczących szczepień dla pracowników ochrony zdrowia i pacjentów. Plany wdrożenia będą się odnosić nie tylko do aspektów operacyjnych i technicznych, ale także prawnych i etycznych. W poszczególnych krajach testowane będą wybrane rozwiązania objęte początkową analizą.

Konsorcjum projektu EUVABECO składa się z 14 partnerów; koordynatorem jest Prof. Christos Lionis z University of Crete. Poza instytucjami z Polski, w projekcie uczestniczą także placówki badawcze i wdrożeniowe z Belgii, Francji, Grecji, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Portugalii i Szwecji. Projekt otrzyma finansowanie ze środków europejskich w wysokości ponad 6,7 mln. Euro. Przewidywany termin rozpoczęcia projektu to wrzesień 2023, po sfinalizowaniu wszystkich formalnych wymogów związanych z przygotowaniem umowy z Komisją Europejską.


Powrót