Informacja o przewidywanym obecnie terminie zakończenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

08.04.2020 r. Informujemy uprzejmie, że przewidywany obecnie termin zakończenia nadzwyczajnego trybu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym również Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM to 15 maja 2020 r. Nadzwyczajny tryb pracy został wprowadzony w związku z koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, zaś o ostatecznym terminie zakończenia tego trybu będziemy informować w odrębnym komunikacie.


Powrót