Inne sprawy studenckie

Dyżury pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego

Harmonogram zajęć

Indywidualny Program Studiów i Indywidualny Plan Zajęć

Mobilność studentów (m.in programy wymiany studenckiej)

Organizacja roku akademickiego (kalendarz zajęć w danym roku akademickim)

Procedura rejestracji na przedmioty dodatkowe i seminaria dyplomowe

Oferty pracy

 

Materiały i pomoce dydaktyczne dla studentów można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych zakładów Instytutu Zdrowia Publicznego. Wśród nich, materiały przydatne w prowadzeniu studenckich badań naukowych znajdują się pod adresem: http://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/struktura/keibp/dydaktyka/