Blog Zdrowia Publicznego


[Absolwenci] Z krakowskiego Instytutu Zdrowia Publicznego na Baylor University w Teksasie – na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Tomasz Nowak

Ósmy mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych [https://izp.wnz.cm.uj.edu.pl/pl/dlastudentow/kariera-studenta-i-absolwenta/]) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Tomasza Nowaka, który ukończył studia licencjackie na kierunku zdrowie publiczne w 2016 roku i obecnie w Stanach Zjednoczonych spełnia swoje marzenie o doktoracie.

[Absolwenci] Jak zostać kierownikiem Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego? Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Joanna Bogacz

Siódmy mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Joanny Bogacz, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2003 roku i pracuje w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Wydziale Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

3 mity na temat ‘Standardów edukacji seksualnej’ WHO

Zabdyr-Jamróz: W klimacie gorącego sporu politycznego wokół „Standardów edukacji seksualnej” WHO narosło mnóstwo nieporozumień, przeinaczeń a nawet mitów. Niektóre z nich wyglądają na bardzo przekonywujące, gdyż opierają się na cytatach z rzeczonego dokumentu i fotokopiach umieszczonych tam tabel. Fragmenty te jednak są wyrwane z kontekstu i zinterpretowane w sposób wyraźnie nieżyczliwy a wręcz nieuczciwy. […] Celem tego tekstu jest sprostowanie tych nieporozumień, przeinaczeń i pomyłek – jako przesłanek krytyki niemających podstaw w samym dokumencie. […] Dyskusja światopoglądowa jest jak najbardziej uprawniona, ale ważne żeby opierała się na prawdziwych argumentach i poprawnym rozumieniu dyskutowanego dokumentu. Sprostowanie to stanowi więc okazję dla lepszego objaśnienia „Standardów edukacji seksualnej” WHO poprzez odczarowanie trzech mitów, które wokół nich narosły.

[Absolwenci] Studia dają szansę udziału w wielu aktywnościach – warto z nich korzystać! Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Szczepan Jakubowski

Szósty mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Szczepana Jakubowskiego, który ukończył studia magisterskie w roku 2018 a potem został w naszym Instytucie by zrobić doktorat i rozwijać swoją karierę naukową.

Światowy Dzień Wody: O problemie dostępu do wody pitnej

Bartosz Balcerzak: W skali globalnej brak dostępu do wody spełniającej standardy bezpieczeństwa zdrowotnego powoduje śmierć prawie 3,6 miliona osób rocznie – włączając w to dzieci – czyli tyle, ile zginęłoby w ciągu roku, gdyby katastrofy odrzutowców typu jumbo-jet zdarzały się co godzinę.