Blog Zdrowia Publicznego


Wokół kampanii „Jedz ostrożnie!”: Co nauka mówi o stygmatyzowaniu osób z otyłością?

Michał Zabdyr-Jamróz, Beata Piórecka: Zorientowanie kampanii społecznej dotyczącej niezdrowego żywienia na otyłości wydaje się dość zdroworozsądkowe, ale ani nie jest ono naukowo trafne, ani tym bardziej pożyteczne. Efekt przyciągania uwagi przez szokowanie osiągnąć można też bez uderzania w osoby wrażliwe. […] Ale może dla kogoś dyskryminacja nie jest problemem, a bardziej liczy się cel: zmiana zachowania. […] Co jeśli dyskryminacja może służyć zdrowiu publicznemu? Może wykluczenie otyłych, ich ośmieszanie skutecznie skłania ich do zmiany diety? Pytaniom tym poświecono szereg badań naukowych i odpowiedź na nie jest jednoznaczna: zdecydowane NIE!

Czy kolejki do lekarzy są potrzebne?

Christoph Sowada: Warto spojrzeć na sprawę kolejek bez emocji. Chociaż subiektywnie zrozumiałe jest, że pacjent chciałby uzyskać świadczenie natychmiast, obiektywnie patrząc kolejki – oczywiście w rozsądnym wymiarze, stanowią dobry instrument dopasowywania popytu na świadczenia do możliwości ich realizacji.

Innowacje technologiczne dla seniorów

Maciej Furman: Obecne trendy epidemiologiczne i demograficzne nie napawają optymizmem. Starzenie się społeczeństw – brak zastępowalności pokoleń – omawiane jest często w kontekście oczekiwanego kryzysu systemów zdrowotnych i zabezpieczenia emerytalnego przyszłych pokoleń. Wszystkie te niepokojące zjawiska okazują się być motorem rozwoju niekonwencjonalnych nowych technologii.

[Publikacja] Warunki w okresie płodowym a koszty reprodukcji

Ilona Nenko: W badaniu – którego wyniki opublikowane zostały właśnie na łamach czasopisma PLoS ONE – sprawdziłam, wraz ze współpracownikami z Wielkiej Brytanii i Finlandii, czy warunki wczesnorozwojowe modyfikują zależność pomiędzy liczbą dzieci a długością życia kobiet. Prezentowane badanie jest pierwszym, w którym zmierzono się z tym problemem. W badaniu wykorzystaliśmy unikatową, bazę fińskich danych parafialnych. Finlandia jest jednym z nielicznych krajów, który posiada kompletny rejestr populacji od czasów przedindustrialnych. Począwszy od XVII w. lokalni, luterańscy duchowni byli przez prawo zobligowani do przechowywania wszystkich informacji na temat urodzeń, migracji, małżeństw i zgonów w każdej parafii w kraju.

Kto jest odpowiedzialny za nasze zdrowie?

Christoph Sowada: W rozpoczętej w ubiegłym roku przez obecnego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i toczonej w ramach szeregu konferencji debacie Wspólnie dla zdrowia, w której uczestniczy także wielu ekspertów z Krakowa, w tym profesorów Collegium Medicum UJ, wielokrotnie przewijał się pomysł zapisania w prawie, a nawet w konstytucji, obowiązku dbania obywatela o swoje zdrowie jako logicznego uzupełnienia obowiązku państwa dbania o zdrowie społeczeństwa. Pomysł wprawdzie nie jest nowy, ale, jak widać nadal dyskutowany i bynajmniej nie prosty.