Blog Zdrowia Publicznego


[Absolwenci] Interdyscyplinarność zdrowia publicznego – wada czy zaleta? Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Marlena Buszta

Piąty mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj o swoich doświadczeniach opowiada Marlena Buszta, która ukończyła studia magisterskie w roku 2010, a już w 2017 została prezesem Fundacji POLARIS.

[Absolwenci] Jak zostać dyrektorem w innowacyjnej firmie rozwijającej sztuczną inteligencję? Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Sławomir Kmak

Czwarty mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj o swoich doświadczeniach opowiada Sławomir Kmak, który ukończył studia magisterskie w roku 2018 i już wtedy zajmował się m.in. nowoczesnymi technologiami w służbie dla zdrowia osób starszych.

[Absolwenci] Studia na zdrowiu publicznym dały początek niezwykłej przygodzie, która trwa do dziś. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Magdalena Klimek

Trzeci mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzisiaj prezentujemy historię Magdaleny Klimek, która ukończył studia magisterskie w roku 2010 a potem została w naszym Instytucie by zrobić doktorat i rozwijać swoją karierę naukową.

[Publikacja] Czy polscy lekarze są zadowoleni ze swojej pracy?

Alicja Domagała, Katarzyna Dubas-Jakóbczyk: W ostatnich latach bardzo wiele uwagi – zarówno ze strony dyrektorów placówek medycznych, polityków zdrowotnych, jak i mediów – poświęcona zostaje nadmiernemu obciążeniu pracą przez lekarzy, zwłaszcza tych zatrudnionych w szpitalach. Nadmiar obowiązków (w tym także administracyjnych), konieczność podejmowania zatrudnienia w kilku placówkach, brak czasu na szkolenia i rozwój zawodowy były jednymi z głównych przyczyn protestu młodych polskich lekarzy jesienią 2017 r. Podobna sytuacja wynikająca z kryzysu kadr medycznych jest obserwowana także w innych krajach europejskich.

[Projekt] Psychospołeczne determinanty chorób układu krążenia i procesu starzenia

Od 1 marca 2019 roku zespół Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych rozpoczyna realizację planowanego na 3 lata projektu naukowego pt. Psychospołeczne determinanty chorób układu krążenia i procesu starzenia. […] Spodziewamy się, że nasz projekt dostarczy istotnych – a brakujących w naszym regionie Europy – informacji na temat uwarunkowań chorób sercowo-naczyniowych, a także psychologii i socjologii starzenia się. Jest bowiem niestety tak, że w całej Europie Środkowo-Wschodniej w tym także w Polsce, wiedza na temat problemów zdrowotnych związanych ze starzeniem się nie jest pełna.