[Absolwenci] Zdrowie publiczne daje nieograniczone możliwości rozwoju. Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Katarzyna Dubas-Jakóbczyk

Katarzyna Dubas-Jakóbczyk

Dwunasty mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Dzisiaj prezentujemy historię Katarzyny Dubas-Jakóbczyk, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2007 roku i w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego zajmuje się zagadnieniami z obszaru organizacji i finansowania ochrony zdrowia w ujęciu zarówno makro jak i mikro.


Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa?

Kończąc studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne wiedziałam, że chce kształcić się dalej. Dlatego też zaaplikowałam na studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim UJ CM. W pracy doktorskiej zajęłam się tematyką efektywności funkcjonowania szpitali. Doktorat zrobiłam pod opieką prof. dr hab. Krzysztofa Surówki z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, który wcześniej był promotorem mojej pracy licencjackiej i magisterskiej. Jednocześnie zapisałam się na studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Robiąc studia doktoranckie jednocześnie pracowałam w firmie konsultingowej, zajmującej się realizacją szkoleń, konferencji i projektów z branży medycznej. Pracę doktorską obroniłam w 2011 r. i zostałam zatrudniona w Zakładzie Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM, gdzie pracuję do dzisiaj. W swojej pracy naukowej zajmuję się bardzo zróżnicowanymi zagadnieniami z obszaru organizacji i finansowania ochrony zdrowia w ujęciu zarówno makro (systemu), jak i mikro (poszczególnych podmiotów). Aktywnie uczestniczę w projektach naukowych, realizowanych m.in. we współpracy z Bankiem Światowym i Światową Organizacją Zdrowia.

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

Studiowanie zdrowia publicznego daje bardzo szeroką perspektywę wyboru ścieżki dalszej kariery. W moim przypadku była to praca naukowa w obszarze ekonomiki zdrowia. Solidne podstawy jakie zdobyłam w trakcie studiów magisterskich pozwoliły mi bez trudu zdać egzaminy wstępne na studia doktoranckie i otrzymać stypendium naukowe. Za najbardziej wartościowe doświadczenie w trakcie studiów uważam wyjazd na stypendium w ramach programu Erasmus, na semestralny kurs z zakresu polityki zdrowotnej i zarządzania realizowany przez Szkołę Zdrowia i Powiązanych Badań (School of Health and Related Research) Uniwersytetu w Sheffield w Wielkiej Brytanii. Pobyt i studia na zagranicznej uczelni stanowiły dla mnie ogromny skok rozwojowy, zarówno w ujęciu akademickim, jak i osobistym. Wyjazd na stypendium to nie tylko możliwość przebywania w środowisku międzynarodowym i poznania życia akademickiego innej uczelni, ale przede wszystkim szansa na sprawdzenie samego siebie.

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Lata, w których łączyłam studia doktoranckie z pracą zarobkową wspominam jako bardzo intensywny okres, w którym presja pracy naukowej, nakładała się na presję pracy etatowej, a umiejętność efektywnego zarządzania czasem musiałam opanować do perfekcji. To właśnie wtedy okazało się, że różne doświadczenia i umiejętności zdobyte w trakcie studiów mogą być bardzo przydatne w późniejszym życiu zawodowym i/lub pracy naukowej. Praca projektowa, umiejętność wyszukania i oceny informacji, prezentacja wyników analiz, zastosowanie narzędzi informatycznych – to tylko niektóre przykłady. Realizując jakikolwiek projekt w obszarze zdrowia publicznego/ochrony zdrowia potrzebujemy podstawowej wiedzy z bardzo szerokiego zakresu: od epidemiologii i statystyki, poprzez socjologię, prawo i zarządzanie, po ekonomię i finanse.

Moim zdaniem, interdyscyplinarny charakter zdrowia publicznego – który wielu studentom może początkowo nastręczać trudności – jest jego najmocniejszą stroną i procentuje w późniejszym życiu zawodowym. Jedną z podstawowych zalet pracy w obszarze zdrowia publicznego jest praktycznie nieograniczona możliwość rozwoju. A że jest to obszar niezwykle szeroki i wielowątkowy – każdy może tu znaleźć coś dla siebie.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 9 maja 2019


 


Powrót