Aktualności


Zapraszamy wszystkich studentów studiów dziennych do udziału w badaniu mającym na celu ocenę korzystania z zasobów internetowych dotyczących koronawirusa i pandemii COVID-19.

24.06.2020 r. Internet, pandemia i opinie studentów                        Zapraszamy wszystkich studentów studiów dziennych do udziału w badaniu mającym na celu ocenę korzystania z zasobów internetowych dotyczących koronawirusa i pandemii COVID-19.   Badanie realizuje Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia UJCM w ramach współpracy 40 ośrodków badawczych z całego świata. W badaniu wzięło już udział ponad 26 000 studentów z innych krajów. Liczymy, że także w Polsce znajdzie się duża grupa studentów, którzy wypełnią […]

E-konsultacje w sprawie rekrutacji na studia w Instytucie Zdrowia Publicznego UJCM

14.06.2020 r.  Q&A dla wszystkich zainteresowanych studiowaniem na kierunkach: • Zdrowie publiczne (studia licencjackie i magisterskie) • Zarządzanie w ochronie zdrowia (nowe licencjackie studia międzywydziałowe) Zapraszamy na e-spotkania z pracownikami Instytutu Zdrowia Publicznego UJCM. Porozmawiamy o: • naszej ofercie studiów, • przebiegu i programach studiów, • warunkach rekrutacji, • ścieżce zawodowej po studiach, • wszystkim o co zapytacie.  Oto terminy i linki do naszych spotkań na Platformie MC Teams […]

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Zdrowie Publiczne (studia 1 i 2 stopnia) prowadzonego przez Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w Krakowie

14.05.2020  Z wielką przyjemnością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała dla prowadzonego przez Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w Krakowie kierunku Zdrowie Publiczne (studia 1 i 2 stopnia) pozytywną ocenę programową. Ocena ta dotyczy wszystkich wymogów akredytacyjnych i obowiązuje przez okres najbliższych 6 lat. Zapraszamy do nas na studia!

Systemowe uwarunkowania walki z COVID-19 w Polsce i w Europie

07.05.2020  Pracownicy Instytutu Zdrowia Publicznego UJ CM z Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zabezpieczenia Społecznego oraz Katedry Epidemiologii i Badań Populacyjnych zostali zaproszeni do współpracy z European Observatory on Health Systems and Policies, Euro WHO w ramach inicjatywny o nazwie Health System Response Monitor. Jej celem jest dostarczenie profesjonalnej wiedzy na temat działań podejmowanych w europejskich systemach zdrowotnych w walce z COVID 19, za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.  […]

Ważne informacje dotyczące zdalnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim

05.05.2020 r.   W oparciu o Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 kwietnia 2020 roku w sprawie: zasad regulujących organizację weryfikacji uzyskanych efektów uczenia się określonych w programie studiów z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (pełna treść zarządzenia znajduje się w domenie publicznej), wprowadzone zostały m.in. następujące ważne zasady dotyczące zdalnego nauczania: -) Do 30 września 2020 roku w ramach jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego i drugiego stopnia […]