Konkurs na stanowisko asystenta dla kandydatów zainteresowanych telemedycyną, e zdrowiem i innymi innowacyjnymi technologiami medycznymi

4.08.2022 r.

Poszukujemy współpracownika na stanowisko asystenta w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP WNZ UJMC, który będzie zainteresowany tematyką e-zdrowia, telemedycyny i informatyki medycznej.

Wyzwanie zapewnienia odpowiedniej opieki podczas pandemii spowodowało w wielu krajach spektakularny wzrost zainteresowania wykorzystaniem e‑zdrowia i telemedycyny. W erze przed COVID wdrażanie rozwiązań e‑zdrowia w polskim systemie opieki zdrowotnej przebiegało bardzo wolno. Tylko ograniczona liczba pacjentów i obywateli mogła skorzystać z tych technologii. Pandemia COVID-19 zbiegła się ze wzmożonymi działaniami na rzecz udostępnienia usług e-zdrowia społeczeństwu, m.in. e-recepty lub e-zwolnienia. W marcu 2020 r. wprowadzono powszechny dostęp do zdalnych wizyt u lekarza, zarówno w przypadku opieki podstawowej jak i specjalistycznej. Trzeba jednak przyznać, że zdalne wizyty lekarskie odbywały się głównie za pośrednictwem połączenia telefonicznego.

Wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie zdrowia jest wynikiem trendów określanych jako czwarta rewolucja przemysłowa. E-zdrowie można postrzegać jako poprzedzającą fazę Zdrowia 4.0 czyli koncepcji odzwierciedlającej wykorzystanie technologii definiujących 4. rewolucję przemysłową w dziedzinie ochrony zdrowia. Zdrowie 4.0 to znacznie więcej niż tylko zwiększona łączność, interakcje i zdalny dostęp do usług, jak zwykle oczekuje się od domeny e-zdrowia. To także coraz bardziej zaawansowane wykorzystanie analizy dużych zbiorów danych przy pomocy sztucznej inteligencji czy też sieci łączących inteligentne urządzenia w środowisku życia.

 

Do 9 września 2022 można zgłaszać swoje kandydatury w ramach konkursu na stanowiska asystenta w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP WNZ UJCM.

 

Chcielibyśmy zatrudnić osobę, która jest zainteresowana zagadnieniami wykorzystania systemów informacyjnych w ochronie zdrowia, rozwojem aplikacji wdrażanych w różnych obszarach opieki zdrowotnej, obszarem telemedycyny, e-zdrowia i Zdrowia 4.0 oraz innymi pokrewnymi obszarami, np. wykorzystaniem mediów społecznościowych w kontekście zdrowotnym czy też odpowiedzią na wyzwania epidemiczne przy pomocy narzędzi elektronicznych.

Nie oczekujemy szerokiego doświadczenia w opisanej tematyce, ale dużej determinacji w rozwijaniu takich zainteresowań i podjęcia wysiłku dydaktycznego w ramach przedmiotów zawierających takie treści w ramach zajęć na kierunkach Wydziału Nauk o Zdrowiu – zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa, elektroradiologii i innych.

Od osób nie posiadających doktoratu oczekujemy gotowości i zaangażowania w przygotowanie pracy doktorskiej w Zakładzie.

Od listopada 2022 w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP WNZ UJCM będzie realizowany kolejny projekt typu OPUS zatytułowany: „Determinanty akceptacji i gotowości wykorzystania aplikacji e-zdrowia i technologii Zdrowia 4.0 w polskim społeczeństwie”. Kandydat zainteresowany pracą w Zakładzie będzie miał możliwość realizowania zainteresowań badawczych w ramach tego ambitnego przedsięwzięcia. Główne zadania badawcze realizowane w ramach projektu będą obejmować: opracowanie przeglądu zagadnień pozostających w obszarze zainteresowania projektu, prowadzenie pogłębionych wywiadów z reprezentantami różnych grup docelowych,  kulturową adaptację instrumentów badawczych niedostępnych obecnie w języku polskim, przygotowanie kwestionariuszy ankiet dla badań sondażowych i analizę i prezentację uzyskanych danych.

Opisane zadania będą realizowane w wielodyscyplinarnym zespole, więc wcześniejsze doświadczenie w stosowaniu wybranych metod badawczych jest mile widziane, ale niekonieczne. Liczymy na zainteresowanie kandydatów posiadających różnorodne wykształcenie. Ponieważ zastosowanie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia jest obszarem wymagającym różnorodnych kompetencji, zapraszamy do udziału w konkursie, zarówno osoby z wykształceniem medycznym, w zdrowiu publicznym jak i technicznym, albo z innych obszarów, np. pozwalających na ocenę akceptacji technologii czy też badanie postaw społecznych w zderzeniu z innowacyjnymi technologiami.

Zachęcamy do udziału w konkursie – informacja jest dostępna na stronie:

https://www.cm-uj.krakow.pl/index.php/collegium/ogloszenie/7320

W razie pytań proszę o kontakt e-mailowy.

 

dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ

Kierownik Zakładu Promocji ZDrowia i e-Zdrowia IZP WNZ UJCM

e-mail: mariusz.duplaga@uj.edu.pl


Powrót