Zaproszenie dla kandydatów na doktorantów zainteresowanych tematyką kompetencji zdrowotnych

3.08.2022 r. 

Pandemia COVID-19 uświadomiła wszystkim, że zalew różnych form dezinformacji jest nieodłącznym elementem wielkich wyzwań dla zdrowia publicznego. Wszechobecność dezinformacji dotyczącej zdrowia współistnieje z ruchami kwestionującymi zasady medycyny akademickiej, odrzucanie ustalonych metod leczenia i zapobiegania chorobom oraz rosną popularnością medycyny alternatywnej. Postawy wynikające z odrzucenia naukowego rozumowania i dostępnych dowodów są typowe dla negacjonizmu. Głównym celem projektu OPUS pt„Kompetencje zdrowotne a odporność na zdrowotny denializm i dezinformację” realizowanego przez Zakład Promocji Zdrowi i e-Zdrowia IZP WNZ UJCM jest zrozumienie w jakim stopniu kompetencje zdrowotne mogą odgrywać rolę skutecznego czynnika chroniącego przed różnymi formami dezinformacji i negacjonizmem. W tym celu, ocenie zostanie poddane występowanie i determinanty podatności na dezinformację przyjmującą postać teorii konspiracyjnych i postaw wynikających z negacjonizmu w polskiej populacji. Ambicją projektu jest stworzenie modelu zależności pomiędzy różnymi typami kompetencji zdrowotnych, postawami denialistycznymi i wiarą w poglądy spiskowe. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w projekcie będą obejmować syntezę dowodów dotyczących roli kompetencji zdrowotnych jako czynnika chroniącego przed dezinformacją, adaptację i walidację niezbędnych kwestionariuszy badawczych, badania sondażowe opierające się na wywiadach zebranych przez ankieterów oraz przeprowadzone internetowo.

Obecnie trwa rekrutacja doktoranta-stypendysty, który rozpocznie studia w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu od października 2022. Stanowisko zostanie sfinansowane z budżetu projektu w ramach specjalnego trybu studiów doktoranckich. Informacja o konkursie jest dostępna na stronie Działu Nauki UJCM (https://nauka.cm-uj.krakow.pl/ofertypracy/konkurs-na-stanowisko-doktoranta-w-projekcie-opus/) oraz stronie Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu  (https://szkoladoktorska.cm-uj.krakow.pl/pl/komunikaty/komunikat-nr-8-dyrektora-szkoly-doktorskiej-nauk-medycznych-i-nauk-o-zdrowiu-w-sprawie-uruchomienia-naboru-w-specjalnym-trybie-konkursowym-do-programu-doktorskiego-w-dyscyplinie-nauki-o-zdrowiu-sdnmi/)

Równocześnie pragnę poinformować, poszukujemy też chętnych do realizacji tematu „Uwarunkowania i znaczenie kompetencji zdrowotnych i cyfrowych kompetencji zdrowotnych” w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP WNZ UJCM w ramach studiów w Szkole Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu w standardowym trybie programu doktorskiego w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Dokładny opis tematu jest dostępny na stronie internetowej Szkoły pod adresem:  https://szkoladoktorska.cm-uj.krakow.pl/cm/uploads/2022/06/Duplaga-Mariusz.pdf  

Wszystkich zainteresowanych zarówno rekrutacją w trybie specjalnym (do projektu OPUS) jak i w trybie standardowym do Szkoły Doktorskiej bardzo  proszę o kontakt e-mailowy na adres mariusz.duplaga@uj.edu.pl.

 

dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ

Kierownik Zakładu Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP WNZ UJCM

e-mail: mariusz.duplaga@uj.edu.pl


Powrót