Aktualności


Udane tegoroczne wakacyjne praktyki studentów Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM

1.12.2020 r. Pomimo trudnej sytuacji w polskim systemie ochrony zdrowia, tegoroczne praktyki wakacyjne studenci Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM uznali za udane. Nie był to dla nich stracony czas, lecz możliwość zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności. W tym roku praktyki dotyczyły kierunków studiów: Organizacja i Ekonomika Ochrony Zdrowia – studia pierwszego stopnia oraz Zdrowie Publiczne – studia stopnia pierwszego i drugiego. Relacja z praktyk studentów Instytutu Zdrowia Publicznego (PDF)

Nowa oferta Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM dla uczniów szkół średnich – zajęcia zdalne

18.11.2020  Zapraszamy serdecznie uczniów i nauczycieli szkół średnich do zapoznania się z naszą nową ofertą bardzo różnorodnych zajęć z zakresu szeroko definiowanego zdrowia publicznego w roku akademickim 2020/2021 (załącznik). Zajęcia będą prowadzone w trybie zdalnym, w uzgodnionych wcześniej terminach. W celu ustalenia terminu zajęć z uczniami prosimy uprzejmie nauczycieli o kontakt z dr Beatą Piórecką (beata.piorecka@uj.edu.pl) lub poprzez Sekretariat Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM (sekretariat@izp.cm-uj.krakow.pl). Do wirtualnego zobaczenia w trakcie […]

16 Światowy Kongres Zdrowia Publicznego

30.10.2020 r. W dniach 12-16 października odbył się Światowy Kongres Zdrowia Publicznego (16th World Congress on Public Health). W ramach specjalnej sesji podsumowano europejską kampanię To jest zdrowie publiczne. Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJCM był jednym z ośmiu uniwersytetów prowadzących działania w ramach tej kampanii. Podsumowanie wszystkich działań zostało podsumowane w newsletterze ASPHER.

Relacja z praktyk studentów Instytutu Zdrowia Publicznego

28.10.2020 r.  Zapraszamy do zapoznania się z relacją z praktyk studentów Instytutu Zdrowia Publicznego. Praktyki studenckie stanowią stały element kształcenia na studiach prowadzonych w naszym Instytucie. W roku akademickim 2019/2020 były one realizowane przez studentów następujących kierunków:  Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia, II rok, studia I stopnia – wymiar praktyk: 4 tygodnie  Zdrowie Publiczne, II rok, studia I stopnia – wymiar praktyk: 4 tygodnie  Zdrowie Publiczne, I rok, studia II stopnia – wymiar praktyk: […]

Studenckie Koło Naukowe Promocji Zdrowia zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swojego udziału i zaangażowania w aktywności Koła

26.10.2020 r.  SKN-26.10.2020.pdf