Udział IZP w XX. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

W dniach 24-25 listopada 2022 r, w Warszawie odbyła się XX. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pod nazwą „Farmakoekonomika w różnych obszarach terapeutycznych. Trendy i priorytety… and the Oscars go to”. W trybie stacjonarnym lub zdalnym wzięło w niej udział łącznie ponad 500 uczestników. Dr hab. Paweł Kawalec był współmoderatorem sesji „Top Gun, szybko i wysoko latają – sesja prac oryginalnych”, zaś dr Tomasz Bochenek był panelistą w sesji „To nie jest kraj dla „starych” ludzi – sesja zdrowia publicznego”. Za wieloletni wkład w rozwój Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego obaj zostali wyróżnieni pięknymi statuetkami, nazwanymi humorystycznie Ajserami (od wskaźnika farmakoekonomicznego ICER – Incremental Cost-Effectiveness Ratio).

Nagrania z sesji konferencyjnych są dostępne pod linkiem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaJmyM7qLjflYWOUWPevl25VeEZI7BAi-

Opracowanie: Tomasz Bochenek


Powrót