Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego został uhonorowany nagrodą „2022 ASPHER Teaching & Practice Excellence Award” w uznaniu za wybitne osiągnięcia

W dniu 14 października 2022 r. podczas dorocznej konferencji „Deans and Directors Retreat” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego (Association of Schools of Public Health in the European Region; ASPHER) tym razem w Sofii, w Bułgarii, Instytut Zdrowia Publicznego (IZP) Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum został uhonorowany prestiżową nagrodą „2022 ASPHER Teaching & Practice Excellence Award”. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć w zakresie nauczania i praktyki zdrowia publicznego danej Szkoły Zdrowia Publicznego (tj. zgodnie z tradycyjnym nazewnictwem – akademickiego ośrodka zdrowia publicznego afiliowanego przy uniwersytecie lub innej instytucji szkolnictwa wyższego), w ramach współpracy ze społecznością ASPHER. Jest ona przyznawana ośrodkowi akademickiemu, będącemu członkiem ASPHER lub też programowi zdrowia publicznego stowarzyszonemu w ASPHER. Zakres działalności ASPHER obejmuje kraje nie tylko z obszaru Europy, lecz także innych lokalizacji europejskiego regionu WHO, sięgając od Oceanu Atlantyckiego po Pacyfik, obejmując również wiele krajów Azji Środkowej oraz Zachodniej.

Tegoroczna nagroda ASPHER Teaching & Practice Excellence Award została przyznana IZP w uznaniu za wybitny wkład i przywództwo w zakresie promowania równości w zdrowiu, współpracy międzynarodowej obejmującej również innych członków stowarzyszenia ASPHER, dbałość o różnorodność i uczciwość akademicką, a także społeczną odpowiedzialność. Kryteria oceny prowadzącej do przyznania nagrody obejmowały również umiejętność zachowywania globalnej perspektywy, zorientowanej przy tym na region europejski, oraz wytężoną pracę, przynoszącą wymierne efekty i zgodną z podstawowymi wartościami uznawanymi przez ASPHER – w zakresie nauczania akademickiego i praktyki zdrowia publicznego. Otrzymanie tej nagrody zostało oparte na udokumentowanym zaangażowaniu IZP w działalność wykraczającą poza bezpośrednie otoczenie instytutu i uczelni, oraz we współpracę z innymi ośrodkami zdrowia publicznego należącymi do społeczności ASPHER. IZP był w stanie wykazać widoczność instytucji na arenie krajowej i międzynarodowej, a także innowacyjne i twórcze wysiłki w obszarze edukacji i praktyki zdrowia publicznego, zmierzające do pokonywania barier i przeszkód dnia codziennego w wykonywaniu akademickich zadań i obowiązków.

Udział w konferencji był także okazją do przedstawienia doświadczeń IZP, a także Wydziału Nauk o Zdrowiu, Collegium Medicum oraz całego Uniwersytetu Jagiellońskiego, związanych z reakcją na wojnę rosyjsko-ukraińską oraz akcją pomocy wojennym uchodźcom z Ukrainy. Dr Tomasz Bochenek zaprezentował je w wystąpieniu zatytułowanym „War in Europe – its impacts and challenges posed on public health organizations, universities, and societies. Experiences after more than half a year of Ukraine’s fight for survival against the openly waged Russian aggression – as seen from Poland, Ukraine’s close neighbor.”

Uhonorowanie IZP tegoroczną nagrodą ASPHER Teaching & Practice Excellence Award jest powodem do dumy z naszych wybitnych osiągnięć i ponadstandardowych wysiłków, oraz ciężkiej pracy naszego uniwersyteckiego środowiska nauczycieli akademickich i naukowców z obszaru zdrowia publicznego, ale także pracowników administracyjnych uczelni – nie tylko w ostatnich latach, ale również przez wszystkie trzy dekady istnienia instytutu. Jest to wspaniałe otwarcie nowej, czwartej dekady, w którą właśnie weszliśmy, oferując obecnie studia na poziomie licencjackim i magisterskim, w ramach dwóch uzupełniających się kierunków studiów – Zdrowie Publiczne oraz Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – oraz przygotowując naszych absolwentów do pracy w sektorze ochrony zdrowia na wielu bardzo potrzebnych, niemedycznych stanowiskach pracy. Mamy również w ofercie studia podyplomowe Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej oraz MBA (Master of Business Administration) w Ochronie Zdrowia. 

 

Przygotowanie: Tomasz Bochenek


Powrót