Aktualności


Spotkanie projektu „European Vaccination Beyond COVID-19” dotyczące rozwoju systemu wspomagania decyzji w zakresie szczepień

22.06.2024 r. Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia WNZ UJCM jest partnerem projektu „European Vaccination Beyond COVID-19” (EUVABECO, nr 101132545). W ramach projektu narzędzia opracowanego w czasie pandemii COVID-19 w różnych krajach europejskich zostaną wdrożone w ramach pilotaży i poddane ewaluacji ze strony użytkowników. Jednym z takich narzędzi jest system Mentor© firmy SYADEM oferujący wspomaganie decyzji dot. szczepień (https://mentor.mesvaccins.net/ ).   W poniedziałek, 17 czerwca 2024 roku […]

Współpraca z Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu w Kownie

14 czerwca 2024 r. W maju 2024 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowej, akademickiej i kulturalnej pomiędzy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (CMUJ), a Litewskim Uniwersytetem Nauk o Zdrowiu (LSMU) w Kownie. Szczególnym, ale niewyłącznym obszarem tej współpracy jest zdrowie publiczne. LSMU jest największą instytucją szkolnictwa wyższego w zakresie nauk biomedycznych na Litwie, w sposób skuteczny prowadzącą jednocześnie studia wyższe, badania naukowe oraz praktykę kliniczną. LSMU składa się z dwóch […]

Zaproszenie na konferencję „Siła zespołu w ochronie zdrowia”

Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM wraz z Fundacją Zdrowia Publicznego i Fundacją Turkusowa Droga serdecznie zapraszają na konferencję „Siła zespołu w ochronie zdrowia. Jak turkusowe podejście wpływa na efektywność i zaangażowanie w pracy?”. Konferencja jest przedsięwzięciem niekomercyjnym i ma służyć promocji idei turkusowego samozarządzania w polskiej ochronie zdrowia – polega ono m.in. na budowaniu atmosfery współpracy, partnerstwa i otwartej komunikacji w środowisku pracy i znacząco wpływa na podniesienie efektywności pracowników.   23 […]

Nawiązanie współpracy z Narodowym Uniwersytetem Medycznym im. Bohomolca w Kijowie i udział przedstawicieli Instytutu Zdrowia Publicznego w konferencjach naukowych zorganizowanych przez kijowskich partnerów

05.04.2024   Na początku bieżącego roku pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum a Narodowym Uniwersytetem Medycznym im. Bohomolca w Kijowie została podpisana umowa o współpracy w obszarze nauki, dydaktyki i kultury. Planowane jest położenie szczególnego nacisku na tematykę związaną ze zdrowie publicznym i ratownictwem medycznym. Ze strony ukraińskiej bezpośrednimi partnerami w tej współpracy są instytuty zajmujące się właśnie zdrowiem publicznym i medycyną prewencyjną, a także medycyną ratunkową i medycyną taktyczną. Ze strony polskiej osobami […]

Instytut Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM z wizytą w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

18.03.2024 W lutym bieżącego roku, w ramach projektu „Public health education and pandemic challenges” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, prof. Iwona Kowalska-Bobko, dr Iwona Bielska oraz dr Tomasz Bochenek wzięli udział w wizycie studyjnej w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej należącym do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Współpraca Instytutu Zdrowia Publicznego z gdańskim ośrodkiem jest rozwijana już od kilku lat, a przedmiotem spotkań i dyskusji było dzielenie się doświadczeniami, obecna […]