Aktualności


Udział IZP w XX. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

W dniach 24-25 listopada 2022 r, w Warszawie odbyła się XX. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pod nazwą „Farmakoekonomika w różnych obszarach terapeutycznych. Trendy i priorytety… and the Oscars go to”. W trybie stacjonarnym lub zdalnym wzięło w niej udział łącznie ponad 500 uczestników. Dr hab. Paweł Kawalec był współmoderatorem sesji „Top Gun, szybko i wysoko latają – sesja prac oryginalnych”, zaś dr Tomasz Bochenek był panelistą w sesji […]

Akademicki Dzień Pamięci w 2022 roku

07.11.2022 r.   Jak co roku w listopadzie, na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyły się uroczyste obchody Akademickiego Dnia Pamięci. Jest to rocznica Sonderaktion Krakau, niemieckiej akcji specjalnej skierowanej przeciwko profesorom akademickim w okupowanym Krakowie, połączonej z wywózką do obozów koncentracyjnych i zamordowaniem wielu spośród wywiezionych. Byli wśród nich profesorowie i inni pracownicy uczelni krakowskich (głównie UJ), różnych narodowości etnicznych (polskiej, ukraińskiej, żydowskiej) i różnych przekonań politycznych. Jak zaznaczył […]

Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego został uhonorowany nagrodą „2022 ASPHER Teaching & Practice Excellence Award” w uznaniu za wybitne osiągnięcia

W dniu 14 października 2022 r. podczas dorocznej konferencji „Deans and Directors Retreat” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego Regionu Europejskiego (Association of Schools of Public Health in the European Region; ASPHER) tym razem w Sofii, w Bułgarii, Instytut Zdrowia Publicznego (IZP) Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum został uhonorowany prestiżową nagrodą „2022 ASPHER Teaching & Practice Excellence Award”. Nagroda ta jest […]

Konkurs na stanowisko asystenta dla kandydatów zainteresowanych telemedycyną, e zdrowiem i innymi innowacyjnymi technologiami medycznymi

4.08.2022 r. Poszukujemy współpracownika na stanowisko asystenta w Zakładzie Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP WNZ UJMC, który będzie zainteresowany tematyką e-zdrowia, telemedycyny i informatyki medycznej. Wyzwanie zapewnienia odpowiedniej opieki podczas pandemii spowodowało w wielu krajach spektakularny wzrost zainteresowania wykorzystaniem e‑zdrowia i telemedycyny. W erze przed COVID wdrażanie rozwiązań e‑zdrowia w polskim systemie opieki zdrowotnej przebiegało bardzo wolno. Tylko ograniczona liczba pacjentów i obywateli mogła skorzystać z tych technologii. Pandemia […]

Zaproszenie dla kandydatów na doktorantów zainteresowanych tematyką kompetencji zdrowotnych

3.08.2022 r.  Pandemia COVID-19 uświadomiła wszystkim, że zalew różnych form dezinformacji jest nieodłącznym elementem wielkich wyzwań dla zdrowia publicznego. Wszechobecność dezinformacji dotyczącej zdrowia współistnieje z ruchami kwestionującymi zasady medycyny akademickiej, odrzucanie ustalonych metod leczenia i zapobiegania chorobom oraz rosną popularnością medycyny alternatywnej. Postawy wynikające z odrzucenia naukowego rozumowania i dostępnych dowodów są typowe dla negacjonizmu. Głównym celem projektu OPUS pt. „Kompetencje zdrowotne a odporność na zdrowotny denializm […]