[Absolwenci] Gdybym miała jeszcze raz wybierać studia, to wybrałabym… Na ‘Trzy pytania do absolwenta’ odpowiada Martyna Sułek

Martyna Sułek

Piętnasty mini-wywiad z cyklu „Trzy pytania do absolwenta” – przygotowanego przez Ilonę Nenko – w którym nasi absolwenci opowiadają o życiu zawodowym po studiach w Instytucie Zdrowia Publicznego. Celem cyklu jest prezentacja doświadczeń i perspektyw (w tym cennych porad zawodowych) profesjonalistów zdrowia publicznego zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Dzisiaj prezentujemy historię Martyny Sułek, która ukończyła studia magisterskie na kierunku zdrowie publiczne w 2017 roku i pracuje w Ministerstwie Zdrowia na stanowisku ds. komunikacji z podmiotami oraz świadczeniodawcami w zakresie wdrażania Map Potrzeb Zdrowotnych.


Jak wygląda twoja ścieżka zawodowa?

Przygoda z moim aktualnym miejscem pracy, czyli Ministerstwem Zdrowia, zaczęła się latem 2016 roku, kiedy odbywałam obowiązkowe praktyki studenckie. Wtedy trafiam do wybranego przez siebie Wydziału do spraw Narodowego Programu Zdrowia w Departamencie Zdrowia Publicznego, gdzie poznałam nie tylko strukturę tego Departamentu i całego urzędu, ale również bardzo inspirujących i zaangażowanych w swą prace ludzie. Specyfika tej pracy umocniła mnie w przekonaniu, że po studiach chciałbym pracować właśnie w Ministerstwie Zdrowia. I tak też się stało. Od marca 2018 roku pracuję w Departamencie Analiz i Strategii (najpierw jako specjalista, teraz już jako starszy specjalista) na stanowisku ds. komunikacji z podmiotami oraz świadczeniodawcami w zakresie wdrażania Map Potrzeb Zdrowotnych. Jest to praca w projekcie pt. Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską. Na co dzień współpracuję z administracją samorządową, przedstawicielami świadczeniodawców i innych instytucji w regionach w celu wsparcia praktycznego wykorzystania Map potrzeb zdrowotnych. Ponadto moim głównym zadaniem jest ocena planowanych inwestycji z perspektywy ich zgodności z Mapami potrzeb zdrowotnych. Dotyczy to zarówno wniosków inwestycyjnych złożonych w systemie IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia), jak również poza nim. Zajmuję się również opracowaniem materiałów, sprawozdań czy raportów zakresu Map potrzeb zdrowotnych dla Dyrekcji Departamentu oraz dla Kierownictwa Ministerstwa. Dodatkowo jestem członkiem zespołu ds. opiniowania wniosków inwestycyjnych, jak również Komitetu Sterującego ds. koordynacji inwestycji w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze ochrony zdrowia.

Jakie doświadczenia nabyte podczas studiów na zdrowiu publicznym pomogły ci w zdobyciu pracy?

Z perspektywy czasu uważam, że wiele różnorodnych doświadczeń jakie zdobyłam w trakcie studiów miały wpływ na ukształtowanie mojej drogi zawodowej. To dzięki nim wiedziałam w jakim kierunku chcę iść i rozwijać się w przyszłości. Na moje doświadczenie miał wpływ m.in. czynny udział w Studenckim Kole Naukowym Promocji Zdrowia, jak również odbyte obowiązkowe praktyki studenckie, które zrobiłam w trzech różnych instytucjach. Pierwsze odbyłam w Ministerstwie Zdrowia (czytaj wyżej). Drugie zrealizowałam w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, gdzie w praktyce zapoznałam się z zakresem działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w szczególności Działu Nadzoru Sanitarnego oraz Działu Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia. Trzecie praktyki odbyłam w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Krakowie, gdzie z kolei poznałam od wewnątrz i w praktyce, a nie tylko w teorii, strukturę organizacyjną całej jednostki. Dodatkowo, podczas trwania studiów pracowałam przy organizacji dwóch edycji Konferencji Naukowej Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Jakie umiejętności zdobyte na studiach wykorzystujesz w pracy zawodowej?

Na co dzień w mojej pracy przydaje mi się ogólna wiedza na temat polskiego systemu ochrony zdrowia. Tę wiedzę zdobyłam na studiach podczas trwania takich modułów jak: Prawo medyczne, System zdrowotny i jego europejska interpretacja, Ekonomika ochrony zdrowia, Ekonomika ubezpieczeń zdrowotnych, Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej, Zarządzanie w warunkach zmiany czy Planowanie i zarządzanie strategiczne. W ramach tego ostatniego przedmiotu, podczas pisania planu strategicznego dla wybranej jednostki – co obowiązkowym elementem zaliczenia – wykorzystywałam m.in. dane z Map potrzeb zdrowotnych. Dowiedziałam się jak wygląda i z czego składa się cały ten dokument i ta wiedza przydała mi się rok później na rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko, na którym dzisiaj pracuję.

W mojej opinii, zdrowie publiczne jest naprawdę interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, po którym jest wiele możliwości znalezienia pracy w sektorze ochrony zdrowia. Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku zdrowie publiczne m.in. w administracji publicznej, branży farmakologicznej, placówkach nadzorczo-inspekcyjnych systemu opieki zdrowotnej, publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia. Ale samo znalezienie pracy tak naprawdę zależy od tego, czym kierujemy się przy wyborze pracy oraz od zainteresowań daną dziedziną zdrowia publicznego, w której chcemy się realizować. Podsumowując, z perspektywy czasu jestem bardzo zadowolona z wyboru kierunku i gdybym miała jeszcze raz wybierać, to byłoby to na pewno zdrowie publiczne.


Blog Zdrowia Publicznego, red. M. Zabdyr-Jamróz, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM, Kraków: 30 maja 2019


 


Powrót