Ostróg – współpraca UJ CM z Akademią Ostrogską i akcja wsparcia humanitarnego

03.03.2023 r.

W styczniu bieżącego roku podpisana została umowa o współpracy naukowej, akademickiej i kulturalnej pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim – Collegium Medicum a Narodowym Uniwersytetem Akademia Ostrogska w Ostrogu, w Ukrainie. Uczelnia ta swój rodowód wywodzi z powstałej jeszcze w 1576 r. szkoły wyższej, w której studenci uczyli się pięciu języków: staro-cerkiewno-słowiańskiego, polskiego, hebrajskiego, greki i łaciny, a studiowali m.in. medycynę. Miała ona wielu słynnych wychowanków, do których należał m.in. hetman kozacki Petro (Piotr) Konaszewicz-Sahajdaczny. Wypracowany w Ostrogu, na styku kultury zachodnioeuropejskiej i bizantyńskiej, model instytucji szkolnictwa wyższego został przeniesiony do Kijowa, z którego rozprzestrzenił się do Mołdawii i Moskwy. Współczesna Akademia Ostrogska składa się z dwóch wydziałów i czterech instytutów. Ma w swojej strukturze m.in. Zakład Zdrowia Publicznego i Wychowania Fizycznego.

Zawarta na okres pięciu lat umowa o współpracy stanowi kontynuację podpisanego w 2019 r. listu intencyjnego o współpracy pomiędzy oboma ośrodkami akademickimi. Ma być podstawą do inicjowania wspólnych badań naukowych, występowania o środki finansowe na wspólne projekty, wymiany kadry naukowej, studentów oraz doświadczeń, a także wspólnego opracowywania treści dydaktycznych i publikacji naukowych. Wojna tocząca się w Ukrainie nie powinna stanowić bezwarunkowej przeszkody dla rozwijania tej współpracy.

Minęła właśnie pierwsza rocznica wywołania przez Rosję tej wojny w jej otwartym, pełnoskalowym wymiarze. Nie powiodła się próba zdobycia Kijowa w ciągu trzech dni, zainstalowania tam marionetkowego rządu i przesunięcia granic „rosyjskiego świata” dalej na zachód. Wojna trwa i trudno jest przewidzieć, kiedy się zakończy. Dzięki bohaterstwu i odporności własnego społeczeństwa oraz pomocy wielu krajów, w tym Polski, Ukraina nadal odpiera zbrojną agresję, ponosząc jednak za to codziennie bardzo wysoką cenę.

Wciąż potrzebne jest wsparcie humanitarne, w tym również dla Ostroga. Nawiązane zostały kontakty i współpraca z miastem Sandomierz, które jest miastem partnerskim dla Ostroga, i które już w przeszłości organizowało zbiórki humanitarne z przeznaczeniem dla mieszkańców tego ukraińskiego miasta. Przeprowadźmy wspólnie akcję wsparcia dla Ostroga!

Artykuły z zakresu pomocy humanitarnej, które uda nam się zebrać dzięki dobrej woli i ofiarności społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, zostaną przewiezione do Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, skąd przetransportowane zostaną do Ostroga.

Artykuły przydatne w ramach zbiórki humanitarnej:

• Żywność z długim terminem ważności

• Środki higieniczne

• Sprzęt medyczny i materiały opatrunkowe, apteczki

• Gaśnice

• Koce, śpiwory, materace, poduszki, latarki, baterie, inne przedmioty niezbędne do przetrwania

Czas trwania zbiórki humanitarnej – do 24 kwietnia 2023 r.

Miejsca zbiórki:

· ul. Skawińska 8 – pok. 018 na parterze budynku (Biuro Dyrekcji Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM)

· ul. Michałowskiego 12 – portiernia na parterze budynku (Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM) Kontakt w sprawie zbiórki humanitarnej dla Ostroga – Tomasz Bochenek (t.bochenek@uj.edu.pl)

Źródło zdjęć: Narodowy Uniwersytet Akademia Ostrogska http://photo.oa.edu.ua/

 

 

 

 

 

 

 


Powrót