Aktualności


Współpraca IZP WNZ UJ CM z Radiem Kraków na rzecz zdrowia publicznego

14.04.2021. Rozpoczęliśmy publikację wywiadów przeprowadzonych z Panią Urszulą Zwierczyk z Zakładu Promocji Zdrowia i e-Zdrowia Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum (IZP WNZ UJ CM) w Radiu Kraków (Vademecum rodzica). Wywiady publikowane są w formie podkastów – zarówno na stronie internetowej IZP w zakładce podkasty, jak też w wybranych popularnych aplikacjach podkastowych (m.in. Spotify, Google Podcasts czy opensource’owy AntennaPod). Dla ułatwienia odsłuchu […]

Studentka 2 roku otrzymała mini-grant na realizację projektu badawczego

19.03.2021. Pani Katarzyna Szulc, studentka 2. roku studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne naszego Wydziału otrzymała mini-grant na realizację projektu badawczego w ramach konkursu „Minigranty dla młodych 2021/1” zorganizowanego w Priorytetowym Obszarze Badawczym DigiWorld Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości na Uniwersytecie Jagiellońskim. ” Będzie ona realizować projekt zatytułowany „Znaczenie cyfrowych kompetencji zdrowotnych w kształtowaniu odporności na infodemię towarzyszącą pandemii COVID-19”. Celem projektu będzie […]

Udział zespołu Zakładu Promocji Zdrowia i e‑Zdrowia w projekcie SEEEPHI programu ERASMUS+

19.03.2021. Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia IZP reprezentuje Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w projekcie zatytułowanym „Sharing European Educational Experience in Public Health for Israel (SEEEPHI)” realizowanego w ramach programu ERASMUS+. Celem projektu jest budowanie współpracy i wymiana doświadczeń pomiędzy europejskimi i izraelskimi ośrodkami uniwersyteckimi w kształtowaniu polityki rozwoju kadr dla zdrowia publicznego i harmonizacji działań edukacyjnych z potrzebami rynku pracy. Projekt został zaplanowany na 36 miesięcy […]

Pionierskie inicjatywy Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w zakresie promocji zdrowia publicznego oraz studiów uniwersyteckich

05.03.2021.    W dniu 04. marca 2021 minęła pierwsza rocznica założenia kanału na YouTube, który promuje i przybliża polskiemu społeczeństwu zdrowie publiczne oraz związane z nim możliwości studiowania na kierunkach realizowanych w Uniwersytecie Jagiellońskim – Collegium Medicum oraz rozwoju karier zawodowych w zdrowiu publicznym i na niemedycznych stanowiskach pracy w ochronie zdrowia. Mamy w ofercie studia licencjackie i magisterskie na kierunkach Zdrowie Publicznego oraz studia licencjackie na kierunku Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. Kanał na YouTube prowadzony jest […]

XXX-lecie Uniwersyteckiego Zdrowia Publicznego w Polsce – Jubileusz Szkoły / Instytutu Zdrowia Publicznego WNZ UJ CM w Krakowie

20.02.2021.  Trzydzieści lat temu, w kwietniu 1991 r. Senaty Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie podjęły uchwałę o utworzeniu międzywydziałowej jednostki o nazwie Szkoła Zdrowia Publicznego AM i UJ. Ta dalekowzroczna i pionierska decyzja wyznaczyła de facto początek uniwersyteckiego zdrowia publicznego w Polsce oraz początek kształcenia w tym zakresie na poziomie akademickim. Najpierw ruszyły studia podyplomowe, od początku tworzone w międzynarodowej współpracy i mające na celu przygotować nowocześnie wykształcone kadry zarządzające […]