Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu NAWA pt. Doskonalenie kształcenia w zdrowiu publicznym w odpowiedzi na pandemię i wyzwania postpandemiczne

01.02. 2023 r.

W dniach 26-27 stycznia 2023 odbyło się w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym pierwsze spotkanie partnerów projektu NAWA pt. Doskonalenie kształcenia w zdrowiu publicznym w odpowiedzi na pandemię i wyzwania postpandemiczne, które otworzyła prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. jakości kształcenia prof. Magdalena Błażek. Akademicy prezentowali doświadczenie swoich ośrodków w nauczaniu zdrowia publicznego pod kątem wyzwań pandemicznych. W grupach dyskutowali również nad zarysem programów nauczania w obszarach zarządzania kryzysowego, zdrowie cyfrowego, przywództwa, nauczania metod naukowych, zmian klimatu. Przez kolejne miesiące grupy robocze wypracują materiały dydaktyczne, z których będą wspólnie korzystać. Goście mieli okazję zapoznać się z ofertą dydaktyczna GUMed orz zwiedzić pomieszczenia dydaktyczne i bibliotekę główną.

Do Gdańska przyjechali przedstawiciele Maastricht University (Niderlandy), EHESP School of Public Health (Francja), Institute of Public Health, University of Porto (Portugalia) oraz Instytut Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo w projekt zaangażowali się przedstawiciele University College Cork, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. GUMed gościł również członków zarządu The Association of Schools of Public Health in the European Region – prof. Mary Codd (University College Cork), Polychronis Kostoulas (University of Thessaly) i dyrektora biura APSHER Roberta Otok.

 

Nasz Instytut reprezentowali dr Tomasz Bochenek; dr hab. Mariusz Duplaga, prof. UJ. oraz mgr Szczepan Jakubowski.

 

Dwuletni projekt jest finansowany z grantu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i obejmuje współpracę z partnerami zagranicznych nad treściami dydaktycznymi, wzajemną wymianę akademicką oraz organizację seminariów poświęconych najlepszym praktykom dydaktycznym.


Powrót