Aktualności


Kolejny sukces pracowników Zakładu Zdrowia i Środowiska

Najnowszy artykuł dr Urszuli Marcinkowskiej, dr Andrzeja Galbarczyka i prof. Grażyny Jasieńskiej ukazał się na łamach czasopisma Psychoneuroendocrinology. W artykule zatytułowanym „La donna è mobile? Lack of cyclical shifts in facial symmetry, and facial and body masculinity preferences—A hormone based study” naukowcy dowodzą, że kobiety wcale nie są tak zmienne jak wcześniej zakładano …

Kolejny sukces studentki Instytutu Zdrowia Publicznego, pani Bereniki Kuny

W najnowszym numerze czasopisma Personality and Individual Differences ukazał się artykuł, którego główną autorką jest pani Berenika Kuna, studentka I roku studiów II stopnia na kierunku zdrowie publiczne. W swoim artykule pani Kuna dowodzi, że mężczyźni o bardziej męskich dłoniach mają szansę na bardziej atrakcyjne partnerki …

Wykłady otwarte pracowników IZP podczas II spotkania z cyklu: „UJ dla Krakowa”

Dnia 15 lutego 2018 r. w Auditorium Maximum odbyło się spotkanie z cyklu “UJ dla Krakowa”. W trakcie spotkania wykłady wygłosili dr Bartosz Balcerzak i dr Monika Ścibor z Zakładu Zdrowia i Środowiska IZP. Dr Monika Ścibor w swoim wykładzie przedstawiła wyniki badań dotyczących narażenia mieszkańców Krakowa na szkodliwe pyły zawieszone PM10 i PM2,5, natomiast dr Bartosz Balcerzak omówił podstawowe podobieństwa i różnice między smogiem zimowym i letnim …

Pracownicy Zakładu Zdrowia i Środowiska laureatami stypendiów Fullbrighta

Panie dr Urszula Marcinkowska-Trimboli i mgr Magdalena Mijas z Zakładu Zdrowia i Środowiska zostały stypendystki prestiżowej Fundacji Fulbrighta. Obie panie będą pracować w przyszłym roku akademickim na Uniwersytecie Yale w USA, w Laboratorium Ekologii Reprodukcyjnej …

Zapraszamy na spotkanie z absolwentką Zdrowia Publicznego

Zapraszamy na spotkanie z absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne Anną Wcisło. Spotkanie odbędzie się dnia 28 marca 2018 r. o godzinie 17:30 w auli IZP …