Aktualności


Konferencja „Życie bez glutenu – aspekty praktyczne diety w celiakii i innych chorobach glutenozależnych”

4 kwietnia 2018 roku w Auli Instytutu Zdrowia Publicznego przy ul. Grzegórzeckiej 20 odbyła się konferencja naukowo-dydaktyczna zatytułowana “Życie bez glutenu – aspekty praktyczne diety w celiakii i innych chorobach glutenozależnych”. Organizatorami wydarzenia było Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Żywienia Człowieka Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, działające w ramach Studenckiego Towarzystwa Naukowego (STN UJCM) oraz Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej. Konferencja była adresowana do osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia, w tym studentów kierunków medycznych i pokrewnych, jak również osób chorujących na celiakię lub inne schorzenia glutenozależne oraz członków ich rodzin.

Wizyta studentów z Kopenhagi w Instytucie Zdrowia Publicznego

Po raz pierwszy w maju 2014 roku Instytut Zdrowia Publicznego przyjął na okres pięciu tygodni kilkanaścioro studentów kierunku Global Health, którzy w ramach swojego programu studiów prowadzili w Krakowie badania dotyczące wybranych aspektów funkcjonowania systemów zdrowotnych krajów Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie Polski. W tym roku podczas kolejnej już edycji, Instytut Zdrowia Publicznego gościł grupę 18 studentów wraz z opiekunami w dniach 26.02-23.03.2018 r. W ramach wizyty studenci brali […]

Spotkanie z absolwentką “Zdrowia Publicznego”

Chcesz się dowiedzieć, co w Twoim życiu może zmienić Erasmus? Chcesz wiedzieć co zrobić, aby zwiększyć szansę na staż w WHO? Chcesz wiedzieć, jak zaaplikować na staż w Komisji Europejskiej?
Zapraszamy na kolejne spotkanie z absolwentką kierunku Zdrowie Publiczne. Ania Wcisło opowie Wam, podzieli się swoimi doświadczeniami i opowie Wam jak to zrobić, aby odnieść sukces! …

Dzień Otwarty UJ

W dniu 23 marca 2018 r. Uniwersytet Jagielloński (Dział Promocji UJ oraz 16 wydziałów, a także Samorząd Studentów UJ) zorganizował coroczny Dzień Otwarty, z myślą przede wszystkim o uczniach szkół średnich, którzy są na etapie podejmowania decyzji o kontynuacji swojej edukacji i wyborze uczelni lub kierunku studiów. Tegoroczny Dzień Otwarty cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodych osób, licznie odwiedzających stoiska, prowadzone w większości przez studentów, lecz częściowo również przez kadrę akademicką. Wysoka była również frekwencja na wykładach, prowadzonych przez kadrę akademicką. W organizację tych wydarzeń intensywnie zaangażowanych było wiele osób – pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na poziomie Wydziału Nauk o Zdrowiu koordynacją zajmowała się Pani dr Anna Leja-Szpak, Pełnomocnik Dziekana WNZ ds. Promocji …

Studentka „Zdrowia Publicznego” laureatką Nagrody za najlepszą pracę magisterską

Praca magisterska przygotowana przez Panią mgr Klaudię Kaniewską, absolwentkę studiów na kierunku zdrowie publiczne zdobyła II miejsce w kategorii rehabilitacja medyczna w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Praca zatytułowana „Jakość życia osób poruszających się przy pomocy protezy kończyny dolnej” została napisana pod kierunkiem dr hab. Mariusza Duplagi, Kierownika Zakładu Promocji Zdrowia IZP …