Aktualności


Zostań jednym z 13 doktorantów Marii Curie PhD w programie TRANS-SENIOR, Innowacyjnej Sieci Szkoleniowej finansowanej przez Unię Europejską!

19.08.2018 r. Trwa rekrutacja 13 doktorantów Marii Curie PhD do programu TRANS-SENIOR – Innowacyjnej Sieci Szkoleniowej, mającej ukształtować przyszłe formy opieki nad osobami starszymi, finansowanej przez UE. Program ten stwarza możliwości sprostania poważnemu wyzwaniu, stojącemu przed europejskimi systemami opieki długoterminowej, jakim jest potrzeba poprawy opieki nad coraz większą liczbą osób starszych i wymagających opieki. Potencjalni kandydaci mogą ubiegać się o wolne stanowiska w siedmiu […]

Międzynarodowe studia EUROPUBHEALTH PLUS uznane za najlepszy w Europie program edukacyjny w obszarze zdrowia publicznego!

05.07.2018 r. Prowadzone w Instytucie Zdrowia Publicznego UJ CM studia międzynarodowe w dziedzinie zdrowia publicznego EUROPUBHEALTH PLUS zostały uznane za najlepszy program edukacyjny w obszarze zdrowia publicznego. W dniu 22.06.2018 program ten otrzymał pierwszą nagrodę ASPHER Deans’ & Directors’ Good Practice Award, przyznawaną przez stowarzyszenia ASPHER (Association of Schools of Public Health in the European Region; Stowarzyszenie Szkół Zdrowia Publicznego w Regionie Europejskim).   Wręczenie nagrody […]

Uczestnictwo pracowników Instytutu Zdrowia Publicznego w konferencji EHMA w Budapeszcie

29.06.2018 r. W dniach 20-22 czerwca 2018 pracownicy Instytutu Zdrowia Publicznego, Prof. Stanisława Golinowska, dr Alicja Domagała oraz dr Katarzyna Dubas-Jakóbczyk uczestniczyli w konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania w Ochronie Zdrowia (European Health Management Association – EHMA) w Budapeszcie. Konferencja została zorganizowana we współpracy Uniwersytetem Semmelweisa, główną uczelnią medyczną i nauk o zdrowiu na Węgrzech. Motywem przewodnim konferencji pod hasłem „Making it Happen” (Dokonaj tego) było wdrażanie wyników badań naukowych […]

Wysoka pozycja studiów podyplomowych w Rankingu Szkół Kształcących Menedżerów Zdrowia

25.06.2018 r. Z przyjemnością informujemy, że w Rankingu Szkół Kształcących Menedżerów Zdrowia, przeprowadzonym przez czasopismo Menedżer Zdrowia, studia podyplomowe Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej, realizowane przez nasz Instytut, zajęły zaszczytne 2. miejsce, tracąc tylko 3 punkty do studiów MBA prowadzonych przez SGH. Oceniono m.in. procentowy udział wykładów i ćwiczeń w toku edukacji, koszt studiów, liczbę godzin dydaktycznych obowiązujących słuchaczy, maksymalną liczebność grupy, liczbę habilitacji i doktoratów nadanych na Wydziale […]

Obrony prac magisterskich studentów zagranicznych w programie EUROPUBHEALTH

14.06.2018 r. Już po raz dziesiąty, licząc od samego początku istnienia programu dwuletnich międzynarodowych studiów z zakresu zdrowia publicznego EUROPUBHEALTH, które zostały zainicjowane w 2006 r, Instytut Zdrowia Publicznego UJ CM przeprowadził obrony prac magisterskich studentów zagranicznych. W tym roku akademickim gościliśmy piątkę studentów z trzech kontynentów (Europa, Azja, Ameryka Południowa), lecz w zajęciach angielskojęzycznych prowadzonych z nimi w naszym instytucie uczestniczył także kolejny student zagraniczny z innego programu, […]