Uczniowie z Wołynia wizytują nasz Wydział

13.06.2019 r.

W dniu 12 czerwca 2019 roku Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum odwiedziła wycieczka szkolna z Wołynia (Ukraina). Uczestnicy spotkania przyjechali ze szkoły w Nowowołyńsku, w której Studencki Zespół Ambasadorów UJ (https://internationalstudents.uj.edu.pl/ambassadors) zorganizował spotkanie informacyjne dla maturzystów, ich rodziców oraz dla nauczycieli o możliwościach studiowania w Polsce.  Młodzież, która odwiedziła nasz Wydział wysłuchała prelekcji dotyczącej możliwości studiowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu, na poszczególnych kierunkach studiów oraz o możliwościach zatrudnienia przyszłych absolwentów na rynku pracy. Wykłady wygłosili dr Marta Barłowska–Trybulec, Z-ca Pełnomocnika Dziekana ds. promocji Wydziału oraz dr Tomasz Bochenek, Z-ca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego.

Opracowanie: Marta Barłowska–Trybulec, Tomasz Bochenek


Powrót