Blog Zdrowia Publicznego


Rozważania na temat bioetyki badań naukowych z udziałem ludzi

Zuzanna Kazibudzka: Bioetyka można uznać za dziedzinę stosunkowo młodą, bo wyodrębnioną dopiero w XX wieku, aczkolwiek dynamiczną. Szybki rozwój wiedzy medycznej i biologicznej w ostatnim stuleciu nie miałby miejsca bez licznych eksperymentów. Niestety wiele z dotychczasowych badań przeprowadzonych było w sposób nieetyczny i niehumanitarny, narażając na cierpienie i zagrażając życiu osób im poddawanym, w dodatku często bez ich zgody. Ujawnienie ciemnej strony innowacji spowodowało reakcję opinii publicznej i zmusiło rządzących do podjęcia działań. Rozpoczęto wprowadzanie restrykcji oraz norm wyznaczających granice i reguły prowadzenia doświadczeń.

[Publikacja] Systemy zdrowotne

Włodzimierz Cezary Włodarczyk: W książce, po omówieniu najważniejszych – jak się wydaje – koncepcyjnych problemów systemów zdrowotnych, przedstawiamy pięć wybranych funkcjonujących współcześnie systemów zdrowotnych. Ich dobór spowodowany był następującymi względami: pierwszy publiczny system ubezpieczeniowy (Niemcy), pierwszy publiczny system zaopatrzeniowy (Zjednoczone Królestwo), dominujący system rynkowy (USA), system uznawany za najlepszy system europejski (Szwajcaria), system wielokrotnie uznany za najlepszy, a obecnie zajmujący miejsce drugie w Europie (Niderlandy). Powody przedstawienia rozwiązań modelowych są oczywiste, a zaprezentowanie systemów najlepszych może przyczynić się do popularyzacji rozwiązań przynoszących satysfakcjonujące efekty. W Polsce, od lat reformującej służbę zdrowia, poznanie takich rozwiązań może przynieść wymierne korzyści.

The Role of Governance in Managing Water, Energy and Food Resources in the European Union and Beyond

Lisa Drake: The agricultural sector is responsible for 69% of water withdrawals worldwide, on an annual basis. […] Water continues to be a source of power behind the energy that powers modern life on a daily basis. […] Due to this connection between all three critical resources, the water, energy and food nexus (WEF) was created and introduced at the Rio+20 United Nations Conference on Sustainable Development conference in 2012. It became a political explanation to describe the relationship between the physical connection and processes related to these three resources.”

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT): jej rola w polskim systemie ochrony zdrowia

Paulina Smoła: W obecnych czasach potrzeby polskiego systemu opieki zdrowotnej stały się priorytetem działalności AOTMiT. Skuteczność i bezpieczeństwo stanowią istotne elementy wprowadzania do ochrony zdrowia w Polsce nowych technologii medycznych. Dzięki funkcjonowaniu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która w swojej działalności opiera się na dowodach naukowych, wdrażane do ochrony zdrowia technologie medyczne są odpowiednio skuteczne i bezpieczne dla pacjentów.

Zasady refundacji leków oraz problemy polskich pacjentów w dostępie do leczenia farmakologicznego

Małgorzata Początko, Katarzyna Badora-Musiał: Sprzedaż leków i suplementów diety pozycjonuje Polskę w czołówce krajów europejskich w tym zakresie. Polski pacjent co roku wydaje na leki kilkaset złotych. Warto sprawdzić, komu przysługuje refundacja i niższa cena leku, od czego zależy cena leków w Polsce, a także dlaczego pacjenci spotykają się z problemem dostępu do leków.